Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.5.2021

Moottoriajoneuvovarkauksien määrä laskenut, huumausainerikosten määrä kasvussa

Korjaus 12.5.2021. Katsauksen 1. kuvio 5. on korjattu.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2020 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 543 400 rikoslakirikosta. Selvitettyihin 313 400 rikoslakirikokseen syylliseksi epäiltyjä oli 339 700. Asianomistajiksi kirjattiin yhteensä 351 900 henkilöä sekä 116 900 yritystä tai oikeushenkilöä. Kaikilla rikoksilla ei välttämättä ole asianomistajaa. Rikoksen uhreja oli 67 900.

Eräitä rikoksia 10 000 asukasta kohden

Eräitä rikoksia 10 000 asukasta kohden

Tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä 10 000 asukasta kohden on noussut huomattavasti 2000–luvun alusta. Vuonna 2000 tietoon tuli 26 huumausainerikosta 10 000 asukasta kohden. Vuonna 2020 luku oli jo 67. Toisaalta esimerkiksi moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti. Vuonna 2020 niitä tuli tietoon 11,3 kymmentätuhatta asukasta kohden kun vuosituhannen vaihteessa niitä tuli tietoon 50,9 kymmentätuhatta asukasta kohden.

Varkausrikoksia tuli 1990-luvun alussa tietoon lähes 400 kymmentätuhatta asukasta kohden kun vuonna 2020 niitä tuli tietoon enää noin 250 kymmentätuhatta asukasta kohden.

Viime vuosina Kainuun maakunnassa on tullut tietoon eniten pahoinpitelyjä asukaslukuun nähden. Vuonna 2020 siellä tuli tietoon 75,9 pahoinpitelyä 10 000 asukasta kohden kun koko maan keskiarvo oli 60,1. Tilastokeskuksen Statfin-tietokannasta löytyy lisätietoa tietoon tulleista rikoksista asukaslukuun suhteutettuna kunnan ja maakunnan tasolla.

Tarkempia tietoja tietoon tulleista rikoksista ja syylliseksi epäillyistä sekä rikosten uhreista ja asianomistajista löytyy tämän julkaisun katsauksista sekä Statfin-tietokannasta.


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (696,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 13 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2020/13/rpk_2020_13_2021-05-12_tie_001_fi.html