Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.4.2021

Tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä laski 13,4 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2021 tammi–maaliskuussa kaikkiaan 103 400 rikoslakirikosta, mikä on 10 600 tapausta (9,3 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavana aikana. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 45 400, mikä on 15,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 13,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Pahoinpitelyrikokset tapahtumapaikan mukaan 2016–2021

Pahoinpitelyrikokset tapahtumapaikan mukaan 2016–2021

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2021 tammi–maaliskuun aikana poliisin tietoon tuli 105 900 rikosta ja rikkomusta, mikä on 47,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 102 200, mikä on 8,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 tammi–maaliskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa on laskenut huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2021 tammi–maaliskuun aikana 1 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon 300 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2020 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 34,7 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 74 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 1 000 ja rajavartiolaitoksen tietoon 200.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2021 tammi–maaliskuun aikana 7 000, mikä on 13,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 77,4 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä väheni 18,5 prosenttia. Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 5,5 prosenttia, mutta muissa yksityisissä paikoissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 9,4 prosenttia. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 384, mikä on 48 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna tammi–maaliskuussa. Henkirikoksia tuli ilmi 17, mikä on 8 tapausta vähemmän kuin vuonna 2020. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 70, mikä on 18 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 399 eli 47 tapausta (13,4 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2020 tammi–maaliskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 463, mikä on 3,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 13 ilmoitusta vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisvuonna vastaavaan aikaan tehtiin 16 ilmoitusta. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 280 muuta seksuaalirikosta. Näistä 115 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 10 tapausta (9,5 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2021 tammi–maaliskuun aikana tietoon yhteensä 45 400, mikä on 8 300 tapausta (15,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi hieman alle 9 000, mikä on 6,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petosten määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi 500, mikä on 11,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana ilmi 1 300, mikä on 500 tapausta (28,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 54.

Ryöstöjä ilmoitettiin 412 mikä on 13,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna tammi–maaliskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 114.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 24 300, mikä on 6 000 tapausta (19,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2020 tammi–maaliskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin hieman alle 500, mikä on 32 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi runsaat 700 mikä on 29,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 11 600, mikä on 10,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2021 tammi–maaliskuussa moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 1 000, mikä on 12,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin 5 700, mikä on 1 500 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 62. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi vuoden aikana 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana tietoon kaikkiaan 4 400, mikä on 3,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 1 300, mikä on 11,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoisia rattijuopumuksia tuli tietoon 3 000, mikä on yhtä paljon kuin vuosi sitten. Perusmuotoisista rattijuopumuksista yli 75 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin lähes 7 600, mikä on 25,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 23,4 prosenttia. Niitä tuli ilmi 301. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 5 200, mikä on 12,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ilmoitettiin 900 identiteettivarkautta, mikä on 160 tapausta (14,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 18 300, mikä on 18,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä tammi-maaliskuussa 2021 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
2021 Muutos 2021 Muutos 2021 Muutos 2021 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 36 089 -31 418 34 753 -35 688 36 701 -29 984 107 543 -97 090
2) Rikoslakirikokset 34 720 -3 673 33 344 -3 968 35 364 -2 976 103 428 -10 617
Omaisuusrikokset 15 255 -2 595 14 594 -2 772 15 511 -2 957 45 360 -8 324
Murrot yhteensä 1 913 -477 1 998 -476 2 308 -506 6 219 -1 459
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 316 -26 295 -72 370 -46 981 -144
Ryöstö 127 -2 128 -48 157 -12 412 -62
Vahingonteko 2 123 -404 1 714 -438 1 828 -638 5 665 -1 480
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 2 523 -476 2 480 -380 2 447 -345 7 450 -1 201
Tappo, murha ja surma 8 -1 4 -2 5 -5 17 -8
Pahoinpitely 2 357 -456 2 360 -337 2 303 -296 7 020 -1 089
Seksuaalirikokset 399 60 374 25 369 48 1 142 133
Raiskaus 125 -14 136 33 138 28 399 47
Rattijuopumus 1 403 -39 1 421 -48 1 531 -92 4 355 -179
Huumausainerikokset 2 412 -1 348 2 612 -697 2 593 -591 7 617 -2 636
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelain muutos 1.6.2020 muutti monen liikennerikkomuksen rangaistuksen sakosta hallinnolliseksi seuraumukseksi, jolloin ne poistuvat rikostilastoista.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (315,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2021/01/rpk_2021_01_2021-04-16_tie_001_fi.html