Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2021

Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade med 44 procent under det första kvartalet 2021

Under det första kvartalet 2021 uppgick antalet resor inom persontrafiken på järnvägarna i Finland till totalt 10,6 miljoner, vilket var 44 procent färre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet personkilometer i tågtrafiken var totalt 475 miljoner. Detta var en minskning med 57 procent från motsvarande kvartal året innan.

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2021 efter kvartal

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2021 efter kvartal

Under det första kvartalet 2021 transporterades totalt 9,4 miljoner ton gods på järnvägarna i Finland. Godstransportarbetet inom järnvägstrafiken uppgick till totalt 2,4 miljarder tonkilometer.

På grund av ändringar i statistikföringen är järnvägstrafikens godstransportarbete fr.o.m. år 2020 inte helt jämförbara med uppgifterna från tidigare år.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Keränen 029 551 0735, ville.keranen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (151,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/2021/01/rtie_2021_01_2021-06-30_tie_001_sv.html