Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.7.2008

Ökningen av hushållens finansiella tillgångar avtog i fjol

År 2007 placerade hushållen fortfarande kraftigt i finansiella tillgångar. Kapitalvinsterna av placeringar var dock blygsamma och därför var ökningen av tillgångarna klart svagare än under tidigare år. I bakgrunden låg i synnerhet det att aktiemarknaderna tydligt vände nedåt under året. Hushållens finansiella tillgångar ökade totalt med 7 miljarder euro, medan ökningen året innan var 16 miljarder. Hushållens skulder ökade däremot i ungefär samma takt som året innan. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i Statistikcentralen statistik över finansräkenskaper.

Det skedde en klar förändring i hushållens placeringsbeteende i fjol. I insättningar strömmade in mer pengar för rentav 6 miljarder euro, klart mer än någonsin tidigare. Däremot skaffades fondandelar för bara något under en miljard euro, netto, medan summan ännu året innan var närmare 4 miljarder. Hushållen minskade sina investeringar i börsaktier för en miljard euro, netto. Försäkringssparandet fortsatte att öka. Totalt hade hushållen 200 miljarder euro placerade i finansiella tillgångar i slutet av år 2007. Av detta belopp var 62 miljarder insättningar, 27 miljarder börsaktier, 41 miljarder övriga aktier, 42 miljarder försäkringstekniska fordringar och 18 miljarder fondandelar.

Förändring av hushållens finansiella tillgångar 1997-2007, miljarder euro

Hushållens finansiella ställning visade fortfarande ett underskott år 2007. Skulderna fortsatte att öka kraftigt och skuldsättningsgraden, dvs. skulderna i förhållande till den disponibla inkomsten, steg till 103 procent. Under året ökade skulderna med 9 miljarder euro.

Företag och finansinstitut placerade i utländska aktier

Utländska aktier och fondandelar lockade finländska placerare som under tidigare år. Företagen fortsatte att göra utländska direkta aktieplaceringar och använde till detta ett belopp på 8 miljarder euro. Också finansinstituten skaffade utländska aktier för 3 miljarder. Under året placerade arbetspensionsanstalterna ytterligare 5 miljarder euro i utländska fonder och samtidigt minskade de sina placeringar i utländska masskuldebrevslån med 4 miljarder. Vid årsskiftet fanns 379 miljarder euro av finländska ekonomiska enheters finansiella tillgångar placerade i utlandet.

Nya utländska investeringar i Finland minskade från året innan. Värdet på utländskt aktieägande ökade dock med rentav 40 miljarder till 194 miljarder euro. När det gäller börsaktier var värdet på utländskt ägande 153 miljarder euro i slutet av året. Detta motsvarade 64 procent av värdet på finländska börsaktier.

En publikation över finansräkenskaper utkommer i september. Publikationen innehåller bl.a. uppgifter om källor och metoder som använts. De reviderade uppgifterna för år 2007 publiceras i januari 2009.

Källa: Finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533 rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Finansräkenskaperna beskriver de finansiella tillgångarna och skulderna inom alla sektorer i samhällsekonomin samt de finansiella transaktioner och andra flöden som inverkar på volymen av dem. Finansräkenskaper sammanställs i alla EU-medlemsländer i enlighet med Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995). Vid Statistikcentralen framställs finansräkenskaperna för alla sektorer bara på årsnivå, men uppgifter om offentliga samfund och inhemska, noterade aktier finns också tillgängliga på kvartalsnivå.

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 10.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2007/rtp_2007_2008-07-10_tie_001_sv.html