Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.7.2008

Kotitalouksien rahoitusvarojen kasvu hiipui viime vuonna

Kotitaloudet sijoittivat vuonna 2007 edelleen voimakkaasti rahoitusvaroihin. Sijoitusten hallussapitovoitot jäivät kuitenkin vaatimattomiksi ja siksi varojen kasvu oli selvästi viime vuosia heikompaa. Taustalla oli etenkin osakemarkkinoiden kääntyminen selvään laskuun vuoden aikana. Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat kaikkiaan 7 miljardia euroa, kun kasvu edellisenä vuonna oli 16 miljardia. Kotitalouksien velat sen sijaan kasvoivat lähes edellisvuoden vauhtia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon ennakkotiedoista.

Kotitalouksien sijoituskäyttäytymisessä tapahtui selkeä muutos viime vuonna. Talletuksiin virtasi lisää kotitalouksien rahaa peräti 6 miljardia euroa, selvästi enemmän kuin milloinkaan aiemmin. Sen sijaan rahasto-osuuksia hankittiin nettomääräisesti enää vajaalla miljardilla eurolla, kun vielä edellisvuonna niihin sijoitettiin lähes 4 miljardia. Pörssiosakkeita kotitaloudet vähensivät nettomääräisesti miljardilla eurolla. Vakuutussäästöt jatkoivat karttumistaan. Kaikkiaan kotitalouksilla oli sijoitettuna rahoitusvaroihin 200 miljardia euroa vuoden 2007 lopussa. Siitä 62 miljardia oli talletuksia, 27 miljardia pörssiosakkeita, 41 miljardia muita osakkeita, 42 miljardia vakuutussaamisia ja 18 miljardia rahasto-osuuksia.

Kotitalouksien rahoitusvarojen muutos 1997-2007, miljardia euroa

Kotitalouksien rahoitusasema pysyi alijäämäisenä vuonna 2007. Velat jatkoivatkin reipasta kasvuaan ja velkaantumisaste eli luottojen suhde käytettävissä olevaan tuloon nousi 103 prosenttiin. Velat lisääntyivät vuoden aikana 9 miljardilla eurolla.

Yritykset ja rahoituslaitokset sijoittivat ulkomaisiin osakkeisiin

Ulkomaiset osakkeet ja rahasto-osuudet houkuttivat viime vuosien tapaan suomalaisia sijoittajia. Yritykset jatkoivat ulkomaisia suoria osakesijoituksiaan ja käyttivät niihin 8 miljardia euroa. Myös rahoituslaitokset hankkivat ulkomaisia osakkeita 3 miljardilla. Työeläkelaitokset sijoittivat vuoden aikana 5 miljardia lisää ulkomaisiin rahastoihin ja samalla vähensivät ulkomaisia joukkovelkakirjalainasijoituksiaan 4 miljardilla. Ulkomaille oli vuodenvaihteessa sijoitettuna suomalaisten talousyksiköiden rahoitusvaroja 379 miljardia euroa.

Uudet sijoitukset ulkomailta Suomeen vähenivät edellisvuodesta. Ulkomaisen osakeomistuksen arvo kuitenkin kasvoi silti peräti 40 miljardilla 194 miljardiin euroon. Pörssiosakkeissa ulkomaisen omistuksen arvo oli vuoden lopussa 153 miljardia euroa, mikä vastasi 64 prosenttia suomalaisten pörssiosakkeiden arvosta.

Rahoitustilinpidon julkaisu ilmestyy syyskuussa. Se sisältää mm. tietoa käytetyistä lähteistä ja menetelmistä. Vuoden 2007 tarkistetut tiedot julkaistaan tammikuussa 2009.

Lähde: Rahoitustilinpito. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533 rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektorien rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia ja muita virtoja. Rahoitustilinpitoa laaditaan kaikissa EU-jäsenmaissa Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT 1995) mukaisesti. Tilastokeskuksessa rahoitustilinpitoa laaditaan kaikista sektoreista vuositasolla, mutta julkisyhteisöistä ja kotimaisista noteeratuista osakkeista on saatavissa myös neljännesvuosittaista tietoa.

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 10.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2007/rtp_2007_2008-07-10_tie_001.html