Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus koheni vuonna 2009

Viime vuonna osake- ja rahastosijoituksista syntyneet hallussapitovoitot käänsivät kotitalouksien rahoitusvarat edellisvuoden jyrkän laskun jälkeen taas selvään kasvuun. Kotitalouksien rahoitusvarojen arvo kasvoi lähes 15 miljardia euroa. Kotitalouksien sijoitusten painopiste siirtyi samalla talletuksista osakkeisiin ja rahastoihin.

Kotitalouksille koitui rahoitusvaroista hallussapitovoittoja kaikkiaan 8 miljardia euroa vuonna 2009. Suorista osakesijoituksista voittoa kertyi 5 miljardia ja rahastosijoituksista runsas 1 miljardi euroa. Hallussapitovoitot vastaavat vain osaa edellisvuonna syntyneistä 19 miljardin euron hallussapitotappioista. Kotitaloudet hankkivat viime vuonna nettomääräisesti lisää rahoitusvaroja runsaalla 6 miljardilla eurolla, 2 miljardia enemmän kuin edellisvuonna.

Kuvio 1. Kotitalouksien rahoitusvarojen muutos

Kuvio 1. Kotitalouksien rahoitusvarojen muutos

Epävarmuuden hellittäessä osakemarkkinoilla kotitalouksien rahoitusvarojen hankintojen painopiste siirtyi talletuksista osakkeisiin ja rahastoihin. Talletuksiin virtasi lisää kotitalouksien rahaa enää 1 miljardin euron edestä, kun edellisvuonna lukema oli 8 miljardia. Vuonna 2008 herännyt kiinnostus pörssiosakkeita kohtaan voimistui ja niitä hankittiin nettomääräisesti kaikkiaan 2 miljardilla eurolla. Myös rahasto-osuuksiin sijoitettiin 2 miljardia. Talletuksissa tapahtui korkotason laskun siivittämänä merkittävä siirtymä määräaikaistalletuksista käyttelytileille.

Kaikkiaan kotitalouksilla oli rahoitusvaroja 201 miljardia euroa vuoden 2009 lopussa. Siitä 72 miljardia oli talletuksia, 23 miljardia pörssiosakkeita, 39 miljardia muita osakkeita, 34 miljardia henki- ja eläkevakuutussaamisia ja 13 miljardia euroa rahasto-osuuksia. Muita rahoitusvaroja kotitalouksilla oli 20 miljardin euron arvosta.

Kotitalouksien rahoitusasema kääntyi ylijäämäiseksi vuonna 2009. Velkojen vuosikasvu hidastui 4 miljardiin euroon, mutta velkaantumisaste eli luottojen suhde käytettävissä olevaan tuloon nousi 112,4 prosenttiin edellisvuoden 109,8 prosentista. Kotitalouksien nettorahoitusvarallisuus eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus kasvoi 10 miljardilla eurolla edellisvuodesta. Vuoden 2009 lopussa se oli 88 miljardia euroa.

1.1. Julkisen sektorin nettorahoitusvarallisuus kasvoi velkaantumisesta huolimatta

Julkinen sektori oli tulojen ja menojen kautta tarkasteltuna runsaasti alijäämäinen viime vuonna. Sen varallisuusasema kuitenkin parani, vaikka tulovajetta ja elvytystoimia rahoitettiin velkaantumalla 14 miljardin euron edestä. Rahoitusvarat kasvoivat 26 miljardilla eurolla, mistä puolet tuli työeläkelaitosten sijoituksista kertyneistä hallussapitovoitoista. Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat siten 12 miljardilla 107 miljardiin euroon. Valtio keräsi osakeomistuksistaan 4 miljardin euron hallussapitovoitot, mutta raskas velkaantuminen pienensi sen nettorahoitusvarallisuuden 16 miljardia negatiiviseksi.

Työeläkelaitokset sijoittivat vuoden 2009 aikana ylijäämäänsä osakkeisiin ja rahasto-osuuksiin. Ne jatkoivat myös yritysten lainoittamista 2 miljardilla eurolla. Sijoitusten painopiste palasi takaisin ulkomaille poikkeuksellisen vuoden 2008 jälkeen.

1.2. Yritysten lainavelat kääntyivät laskuun

Yritykset vähensivät velkojaan vuonna 2009. Lyhytaikaisia lainoja kuoletettiin 7 miljardilla eurolla ja niiden määrä palasi vuotta 2008 edeltäneelle tasolle. Lisäksi yritysten väliset lainat vähenivät merkittävästi. Sen sijaan joukkovelkakirjalainoja yritykset laskivat liikkeelle nettomääräisesti lähes 4 miljardilla eurolla pääomamarkkinoiden elpymisen myötä. Pääosan niistä hankkivat ulkomaiset sijoittajat. Yritykset hankkivat myös aiempaa enemmän oman pääoman ehtoista rahoitusta osakemarkkinoilta. Pörssinoteeratut yritykset laskivat liikkeelle kaikkiaan 1,4 miljardin edestä uusia osakkeita. Vuodesta 2003 viime vuoteen saakka ne olivat kuolettaneet osakevelkaansa ostamalla takaisin omia osakkeitaan liikkeeseenlaskuja enemmän.

Kuvio 2. Yritysten liikkeelle laskemat noteeratut osakkeet, netto

Kuvio 2. Yritysten liikkeelle laskemat noteeratut osakkeet, netto
Liikkeeseen laskut vähennettynä omien osakkeiden takaisinostoilla

1.3. Ulkomaisiin osakkeisiin sijoitettiin voimakkaasti

Vuonna 2009 suomalaisten sijoittajien rahaa virtasi voimakkaasti ulkomaisiin osakkeisiin ja rahasto-osuuksiin. Työeläkelaitokset, sijoitusrahastot, rahoitus- ja vakuutuslaitokset sekä kotitaloudet hankkivat niitä lisää yhteensä 13 miljardin euron arvosta, kun edellisvuonna ne kotiuttivat rahojaan niistä 3 miljardilla eurolla. Yritysten suorat osakesijoitukset ulkomaille kuitenkin tyrehtyivät ja niihin käytettiin vain 1 miljardi.

Ulkomaiset sijoittajat vähensivät edellisvuoden tapaan omistuksiaan suomalaisissa pörssiosakkeissa. Kaikkiaan niitä myytiin viime vuonna kotimaisille sijoittajille nettomääräisesti 2 miljardin euron edestä. Ulkomaisen pörssiomistuksen arvo oli vuoden lopussa 65 miljardia euroa. Ulkomaisen omistuksen osuus kotimaisten pörssiosakkeiden arvosta laski hieman alle 50 prosentin, kun se vielä vuotta aiemmin oli 59 prosenttia. Tätä alempana osuus on ollut viimeksi vuonna 1997.

1.4. Sijoitusrahastot elpyivät

Vuonna 2008 alkanut varojen ulosvirtaus kotimaisista sijoitusrahastoista päättyi ja niihin virtasi uutta rahaa 5 miljardin euron verran viime vuonna. Puolet sijoituksista tuli ulkomailta, mutta myös kotitalouksia ja vakuutuslaitoksia rahastot kiinnostivat. Rahamarkkinarahastoista rahaa kuitenkin lunastettiin edelleen ulos merkintöjä enemmän. Kaikkiaan sijoitusrahastot kasvoivat vuoden aikana 12 miljardilla, mistä 7 miljardia syntyi sijoitussalkun hallussapitovoitosta.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko +358-9-1734 3341, Marjatta Ropponen +358-9-1734 3323, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2009, 1. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus koheni vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2009/rtp_2009_2010-07-15_kat_001_fi.html