Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.10.2011

Kotitalouksien nettorahoitusvarat jatkoivat laskuaan vuoden 2011 toisella neljänneksellä

Kotitalouksien nettorahoitusvarat laskivat vuoden 2011 toisella neljänneksellä 3,6 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä jatkoi edellisellä kvartaalilla alkanutta laskua. Muutoksen taustalla olivat kotitalouksien lainanoton lisääntyminen sekä osakekurssien lasku. Kotitalouksien nettorahoitusvarat eli rahoitusvarojen ja -velkojen erotus oli vuoden 2011 toisen neljänneksen lopussa 98,6 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Kotitalouksien velat nousivat 123,3 miljardiin euroon vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Kasvua edelliseen neljännekseen kertyi 2,4 miljardia euroa. Samanaikaisesti kotitalouksien rahoitusvarat laskivat 1,3 miljardilla eurolla 221,9 miljardiin. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että kotitaloussektorin talletusten kasvu oli jälleen vahvaa. Sektorin talletukset lisääntyivät 1,9 miljardia saavuttaen näin 77,6 miljardia euroa. Rahoitusvarojen laskun taustalla olivat noteerattujen osakkeiden hallussapitotappiot, jotka nousivat osakekurssien laskun myötä 2,9 miljardiin euroon.

Noussut korkotaso ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne houkuttelivat kotitalouksia tekemään lisää talletuksia. Kotitalouksien talletusten kasvu toteutui yhtä vahvana sekä käteistalletusten että määräaikaistalletusten puolella. Käteistalletukset kasvoivat 1,0 miljardilla eurolla 40,8 miljardiin määräaikaistalletusten lisääntyessä 0,9 miljardilla 36,8 miljardiin euroon. Talletusten osuus on 35 prosenttia kotitalouksien rahoitusvaroista.

Rahoitustilinpidon neljännesvuositilastossa on tehty asuntoyhtiölainoihin liittyvä muutos. Kotitalouksien lainavelat sisältävät nyt myös neljännesvuositilastossa niille kuuluvan osuuden asuntoyhtiölainoista. Siirron vaikutus on merkittävä, sillä esimerkiksi vuoden 2011 toisella kvartaalilla kotitalouksien lainavelat kasvoivat sen vuoksi 7,0 miljardilla eurolla. Vastaavasti asuntoyhteisöjen lainavelat laskivat vastaavilla määrillä. Muutos on toteutettu koko neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon aikasarjaan, joka ulottuu vuoden 1997 viimeisestä neljänneksestä asti. Uusi aikasarja kotitalouksien velasta on saatavissa StatFin-tietokannasta. Siirron ansiosta rahoitustilinpidon neljännesvuositiedot ovat nyt tältä osin yhteneväisiä vuositilastojen kanssa.

Yritysten rahoitusvarojen osalta merkittävimpiä muutoksia olivat käteistalletusten vähentyminen 1,9 miljardilla eurolla sekä yritysten omistamien erityisesti noteerattujen osakkeiden 1,4 miljardin euron hallussapitotappiot. Yritysten rahoitusvarat laskivat 5,3 miljardilla eurolla 300,0 miljardiin. Yritysten velat kuitenkin vähentyivät rahoitusvaroja selvästi enemmän. Tämän taustalla oli miltei kokonaan osakekurssien lasku. Rahoitustilinpidossa noteeratut osakkeet kirjataan markkina-arvoon ja siten osakekurssien lasku pienentää yritysten velkaa. Muiden velkaerien pysyessä pitkälti ennallaan oli osakekurssien lasku miltei täysin vastuussa yritysten rahoitusvelkojen 18,9 miljardin euron laskusta. Yritysten rahoitusvarojen ja velkojen erotus eli nettorahoitusvarallisuusasema kohentui täten 13,7 miljardilla eurolla -208,9 miljardiin euroon.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen (09) 1734 2571, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2011/02/rtp_2011_02_2011-10-28_tie_001_fi.html