Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2014

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013

Hushållens finansiella tillgångar ökade under tredje kvartalet 2013 med 2,4 miljarder euro främst till följd av kapitalvinster på noterade aktier och fondandelar. Hushållens finansiella tillgångar har ökat mer än skulderna under fem föregående kvartal. I slutet av tredje kvartalet 2013 var skillnaden mellan hushållens finansiella tillgångar och skulder, dvs. de finansiella nettotillgångarna, 102,6 miljarder euro. Hushållens skuldsättningsgrad var i praktiken oförändrad under granskningsperioden. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

I slutet av tredje kvartalet 2013 uppgick hushållens finansiella tillgångar till totalt 238,4 miljarder euro och skulder till 135,7 miljarder euro. Under kvartalet ökade de finansiella tillgångarna mer än skulderna, vilket medförde att hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder, ökade med 1,3 miljarder till 102,6 miljarder euro.

Under tredje kvartalet 2013 ökade kapitalvinsterna hushållens finansiella tillgångar med något under 3 miljarder euro. Det skedde inga större förändringar i hushållens placeringsbeteende. Liksom under föregående kvartal var nettoplaceringarna i fondandelar positiva och i noterade aktier negativa. I och med den fortsatt låga räntenivån minskade hushållens tidsbundna insättningar ytterligare.

Hushållens bestånd av låneskulder och disponibla inkomst fortsatte att öka i samma takt, vilket medförde att hushållens skuldsättningsgrad var oförändrat på 117,6 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

Under tredje kvartalet 2013 ökade företagen sin finansiering i form av skuldebrev, men minskade på motsvarande sätt sitt bestånd av låneskulder. På så sätt var företagens skuldfinansiering, dvs. summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev nästan oförändrad, dvs. 207,9 miljarder euro i slutet av kvartalet.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (255,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/03/rtp_2013_03_2014-01-10_tie_001_sv.html