Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.1.2014

Hallussapitovoitot kasvattivat kotitalouksien rahoitusvaroja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 2,4 miljardilla eurolla lähinnä noteeratuista osakkeista ja rahasto-osuuksista kertyneiden hallussapitovoittojen seurauksena. Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet velkoja enemmän viitenä perättäisenä neljänneksenä. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa kotitalouksien rahoitusvarojen ja velkojen erotus, eli nettorahoitusvarat, oli 102,6 miljardia euroa. Kotitalouksien velkaantumisaste pysyi tarkastelujakson aikana käytännössä paikoillaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa kotitalouksilla oli yhteensä 238,4 miljardia euroa rahoitusvaroja ja 135,7 miljardia euroa velkoja. Neljänneksen aikana rahoitusvarat lisääntyivät velkoja enemmän, minkä seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat, eli varojen ja velkojen erotus, kasvoivat 1,3 miljardilla 102,6 miljardiin euroon.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana hallussapitovoitot kasvattivat kotitalouksien rahoitusvaroja vajaalla 3 miljardilla eurolla. Kotitalouksien sijoituskäyttäytymisessä ei tapahtunut suuria muutoksia. Kuten edelliselläkin neljänneksellä, nettomääräiset sijoitukset rahasto-osuuksiin olivat positiivisia ja noteerattuihin osakkeisiin negatiivisia. Matalan korkotason jatkuessa kotitaloudet vähensivät edelleen määräaikaistalletuksia.

Kotitalouksien lainavelkakanta ja käytettävissä oleva tulo jatkoivat kasvua samassa tahdissa, minkä seurauksena kotitalouksien velkaantumisaste pysyi käytännössä paikoillaan 117,6 prosentissa. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä yritykset lisäsivät velkapaperimuotoista rahoitustaan mutta vastaavasti pienensivät lainavelkakantaansa. Näin ollen yritysten velkarahoitus, eli lainavelat ja velkapaperimuotoinen rahoitus yhteensä, pysyi lähes ennallaan ollen 207,9 miljardia euroa neljänneksen lopussa.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2013/03/rtp_2013_03_2014-01-10_tie_001_fi.html