Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.7.2015

Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 2014

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 262 miljarder euro och övriga tillgångar till 420 miljarder euro i slutet av år 2014. De finansiella tillgångarna ökade med 7 miljarder euro under året och de övriga tillgångarna med 5 miljarder euro. Av övriga tillgångar var byggnader och mark de mest betydande. Också hushållens skulder ökade. Ökningen var 5 miljarder euro och nivån steg till 142 miljarder euro. Hushållens nettoförmögenhet som utgörs av finansiella tillgångar och skulder samt övriga tillgångar uppgick i slutet av år 2014 till 540 miljarder euro. Ökningen från året innan var 7 miljarder euro. Största delen av detta utgjordes av kapitalvinster på finansiella tillgångar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2010–2014, miljarder euro

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2010–2014, miljarder euro

Hushållens placeringar i finansiella tillgångar minskar

Hushållens nettoplaceringar i finansiella tillgångar var något under en miljard euro negativa. Även om också skuldsättningen fortsatte att öka, bidrog aktiekursernas gynnsamma utveckling och ökningen av övriga tillgångar till att hushållens totala förmögenhet ökade också år 2014, trots att kapitalvinsterna halverades från året innan. Hushållens kapitalvinster uppgick till 8 miljarder euro år 2014. Kapitalvinsterna uppstod särskilt av noterade aktier och fondandelar.

När det gäller de finansiella tillgångarna skedde övergångar mellan olika placeringsinstrument. Populariteten hos överförbara inlåningskonton fortsatte att öka på bekostnad av tidsbundna insättningar också i fjol. År 2014 skedde en liknande övergång också från noterade aktier till fondandelar.

Trots ökningen av noterade aktier och fondandelar är insättningarna fortsättningsvis hushållens viktigaste finansiella tillgång. Insättningarnas andel av hushållens totala finansiella tillgångar var 30 procent i slutet av året.

Skuldsättningsgraden ökar

Hushållens låneskulder uppgick till över 132 miljarder euro i slutet av år 2014. Låneskulderna ökade under år 2014 med totalt 4,7 miljarder euro. Detta gjorde att hushållens skuldsättningsgrad steg med 3,7 procentenheter till 121,7 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av året sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under hela året.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (338,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tie_001_sv.html