Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.7.2015

Kotitalouksien varallisuuden kasvu oli hallussapitovoittojen varassa vuonna 2014

Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 262 miljardia ja muut varat 420 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa. Rahoitusvarojen lisäys oli vuoden aikana 7 miljardia ja muiden varojen 5 miljardia euroa. Muista varoista merkittävimpiä ovat rakennukset ja maa. Myös kotitalouksien velat kasvoivat. Nousua kertyi 5 miljardia euroa tason noustessa 142 miljardiin euroon. Rahoitusvaroista ja veloista sekä muista varoista yhteenlaskettava kotitalouksien nettovarallisuus oli vuoden 2014 lopussa 540 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta syntyi 7 miljardia euroa. Suurin osa tästä syntyi rahoitusvarojen hallussapitovoitoista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat, muut varat sekä nettovarat 2010–2014, mrd. euroa

Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat, muut varat sekä nettovarat 2010–2014, mrd. euroa

Kotitalouksien sijoitukset rahoitusvaroihin laskussa

Kotitalouksien nettomääräiset rahoitusvarasijoitukset olivat vajaan miljardin euron verran negatiiviset. Vaikka myös velkaantuminen jatkoi lisääntymistään, osakekurssien suotuisa kehitys sekä muiden varojen kasvu pitivät huolen siitä, että kotitalouksien kokonaisvarallisuus lisääntyi myös vuonna 2014. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että hallussapitovoittojen määrä puolittui edellisvuodesta. Kotitaloudet saivat hallussapitovoittoja 8 miljardin euron edestä vuonna 2014. Niitä kertyi erityisesti noteeratuista osakkeista ja rahasto-osuuksista.

Rahoitusvarallisuuden osalta eri sijoitusinstrumenttien välillä tapahtui siirtymiä. Käteistalletusten suosion kasvu jatkui määräaikaistalletusten kustannuksella myös viime vuonna. Vuonna 2014 samankaltaista siirtymää tapahtui myös noteeratuista osakkeista rahasto-osuuksiin.

Noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien kasvusta huolimatta talletukset jatkavat edelleen kotitalouksien tärkeimpänä rahoitusvarana. Talletusten osuus kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista oli vuoden lopussa 30 prosenttia.

Velkaantumisaste kasvussa

Kotitalouksien lainavelat olivat yli 132 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa. Lainavelat kasvoivat vuoden 2014 aikana yhteensä 4,7 miljardilla eurolla. Tämä nosti kotitalouksien velkaantumisastetta 3,7 prosenttiyksiköllä 121,7 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat vuoden lopussa koko vuoden yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (431,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tie_001_fi.html