Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Pensionsrätter i slutet av 2015

Diskonteringssats Pensionssystem Miljarder euro I förhållande till bruttonationalprodukten, %
3 % (premissen) Lagstadgade arbetspensionssystemet 631,5 301,3
- privata brancher 1) 421,6 201,1
- offentliga branscher 2) 209,9 100,2
2 % Lagstadgade arbetspensionssystemet 747,0 356,4
- privata brancher 502,0 239,5
- offentliga branscher 245,0 116,9
4 % Lagstadgade arbetspensionssystemet 542,8 259,0
- privata brancher 360,3 171,9
- offentliga branscher 182,5 87,1
Odefinierad Frivilliga anställningsrelaterade tilläggspensionssystem 3) 10,4 5,0
1) lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om tillägspension för arbetstagare (upphört i slutet av 2016), pensioner av den evangelisk-lutherska kyrkan, lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier
2) pensionslagen för den offentliga sektorn (exklusive pensioner från den evangelisk-lutherska kyrkan), pensionbestämmelser av personalen på Finlands Bank och Ålands landskapsregering, lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier.
3) frivilliga pensionskassors och -stiftelsers pensionsfösäkringar och försäkringsbolags gruppensionsförsäkringar

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Karhu 029 551 3325, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Tilläggsinformation som kompletterar pensionsrätterna 2015, Tabellbilaga 1. Pensionsrätter i slutet av 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/13/rtp_2015_13_2018-03-07_tau_001_sv.html