Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eläkevastuu vuoden 2015 lopussa

Diskonttokorko Eläkejärjestelmä Miljardia euroa Suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
3 % (perusoletus) Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 631,5 301,3
- yksityiset alat 1) 421,6 201,1
- julkiset alat 2) 209,9 100,2
2 % Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 747,0 356,4
- yksityiset alat 502,0 239,5
- julkiset alat 245,0 116,9
4 % Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 542,8 259,0
- yksityiset alat 360,3 171,9
- julkiset alat 182,5 87,1
Määrittelemätön Vapaaehtoiset työntekoon perustuvat lisäeläkejärjestelmät 3) 10,4 5,0
1) työntekijän eläkelaki, merimieseläkelaki, yrittäjän eläkelaki, maatalousyrittäjän eläkelaki, työntekijäin eläkelain mukainen lisäeläketurva (lakannut vuonna 2016), evankelisluterilaisen kirkon eläkkeet, laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
2) julkisten alojen eläkelaki (pois lukien evankelisluterilaisen kirkon eläkkeet, jotka luokitellaan kansantalouden tilinpidossa yksityisten alojen eläkkeisiin, toisin kuin ETK:n pitkän aikavälin laskelmissa), Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen toimihenkilöiden ja virkamiesten eläkesäännöt, laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
3) vapaaehtoiset eläkekassojen ja -säätiöiden eläkevakuutukset sekä vakuutuslaitosten ryhmäeläkevakuutukset

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Karhu 029 551 3325, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 7.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. Eläkevastuita täydentävät lisätiedot 2015, Liitetaulukko 1. Eläkevastuu vuoden 2015 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2015/13/rtp_2015_13_2018-03-07_tau_001_fi.html