Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.7.2017

Kotitalouksien nettovarallisuus nousi 575 miljardiin euroon vuonna 2016

Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 293 miljardia ja muut varat 436 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa. Vuoden aikana rahoitusvarat lisääntyivät 13 miljardilla eurolla. Muut varat eli reaalivarat kasvoivat 9 miljardia euroa. Muista varoista merkittävimpiä ovat rakennukset ja maa. Myös kotitalouksien velat kasvoivat. Nousua kertyi 8 miljardia euroa tason noustessa 155 miljardiin euroon. Rahoitusvaroista ja veloista sekä muista varoista yhteenlaskettava kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi näin 575 miljardiin euroon. Kasvua edellisvuodesta syntyi 15 miljardia euroa. Suurin osa tästä eli 10 miljardia euroa syntyi rahoitusvarojen hallussapitovoitoista. Kotitalouksien nettovarat ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 lähtien. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat, muut varat sekä nettovarat 2007–2016, mrd. euroa

Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat, muut varat sekä nettovarat 2007–2016, mrd. euroa

Kotitalouksien nettovarat kasvaneet kahdeksan vuotta peräkkäin

Kotitalouksien nettovarallisuusasema eli niiden rahoitusvarojen ja velkojen sekä muun varallisuuden yhteissumma on parantunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2016 nettovarallisuuden taso, 575 miljardia euroa, on 141 miljardia euroa korkeampi kuin vuonna 2008. Kehitykseen ovat vaikuttaneet niin nettorahoitusvarallisuuden kuin reaalivarallisuudenkin kasvu. Nettovarallisuuden kasvu on ollut mahdollista, vaikka samaan aikaan myös kotitalouksien velkaantuminen on vuosi vuodelta lisääntynyt. Rahoitus- ja reaalivarallisuuden kasvu on kuitenkin ollut velkaantumista nopeampaa.

Kotitalouksien velkaantuminen jatkui myös vuonna 2016, mutta erityisesti osakekurssien suotuisan kehityksen sekä muiden varojen kasvun myötä kotitalouksien kokonaisvarallisuus kasvoi. Vuonna 2016 nettovarallisuutta kertyi yhteensä 15 miljardia euroa.

Kotitalouksien suurimpana yksittäisenä rahoitussijoitusinstrumenttina jatkavat edelleen talletukset. Alhaisista koroista huolimatta niissä kotitalouksien rahoitusvaroja oli 83 miljardin euron edestä vuoden 2016 lopussa. Määrä vastaa 28 prosenttia kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista. Talletukset kasvoivat kolmella miljardilla eurolla. Talletuksissa siirtymä määräaikaistalletuksista käteistalletuksiin jatkui edellisten vuosien tapaan.

Kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli 57 miljardia euroa eli 20 prosenttia kotitalouksien rahoitusvaroista. Kasvua edellisvuoden loppuun verrattuna syntyi yli viisi miljardia euroa. Kasvusta lähes kaikki oli hallussapitovoittoa. Nettomääräisesti sijoitukset sekä noteerattuihin osakkeisiin että rahasto-osuuksiin pysyivät muutaman edeltävän vuoden tapaan alhaisella tasolla. Nettomääräiset rahasto-osuussijoitukset olivat puoli miljardia positiiviset siinä missä sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin nousivat nettomääräisesti juuri ja juuri plussan puolelle.

Kotitalouksien velkaantumisaste jatkoi kasvuaan

Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut vuositasolla miltei yhtäjaksoisesti vuodesta 1997 alkaen. Myös vuonna 2016 velkaantumisaste kasvoi lainavelkojen lisääntyessä 5 miljardilla eurolla. Kotitalouksien lainavelat olivat liki 143 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa. Lainavelkojen kasvu nosti kotitalouksien velkaantumisastetta vuoden aikana 2,2 prosenttiyksiköllä 126,4 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat vuoden lopussa koko vuoden yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kotitalouksien velkaantumisaste 1977–2016, lainavelka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin

Kotitalouksien velkaantumisaste 1977–2016, lainavelka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (419,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.7.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tie_001_fi.html