Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt -195 655 -214 496 -171 237 -181 544 -224 019 -248 538 -246 343 -260 947 -276 302 -272 288
S112 Asuntoyhteisöt -12 937 -13 757 -17 934 -18 412 -18 415 -18 997 -19 807 -20 859 -22 722 -26 805
S121 Keskuspankki 4 638 6 948 7 626 8 826 8 101 10 156 11 829 7 856 8 115 8 361
S1221 Talletuspankit -7 034 7 496 4 355 2 254 4 077 4 418 4 715 3 489 3 548 4 212
S1222+S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset -1 205 -7 185 -392 742 344 831 439 1 349 1 463 1 556
S123 Rahamarkkinarahastot 186 180 0 -250 -564 113 305 220 68 4
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 13 -158 669 663 743 442 -8 -4 515 -4 959 -4 931
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -10 645 -2 757 -7 637 -3 625 -8 941 -10 632 -13 550 -4 822 -7 789 -10 063
S128 Vakuutuslaitokset 768 2 715 2 902 3 524 2 381 3 960 4 068 5 561 5 373 3 230
S129 Vapaaehtoiset eläkerahastot -725 508 257 -110 -828 -812 -758 50 -112 -58
S1311 Valtionhallinto -15 101 -22 842 -40 137 -47 858 -49 264 -58 759 -63 176 -67 211 -65 252 -66 959
S1313 Paikallishallinto 630 700 755 -1 715 -2 800 -2 742 -3 695 -4 017 -2 862 -4 640
S13141 Työeläkelaitokset 121 097 136 789 134 537 146 246 156 385 169 510 177 842 185 243 196 538 189 933
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot 1 350 925 950 2 154 2 277 1 873 1 030 1 258 1 923 2 510
S14 Kotitaloudet 93 747 107 724 92 363 104 569 120 872 133 586 140 649 139 043 144 176 139 341
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 591 14 685 11 841 12 489 16 452 16 985 17 313 18 641 20 091 19 982
S2 Ulkomaat 8 283 -17 474 -18 919 -27 952 -6 800 -1 393 -10 853 -339 -1 297 16 615

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2018, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tau_007_fi.html