Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2020

Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 5,2 miljardia euroa vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä kohoten 329,3 miljardiin euroon. Kotitalouksien velat puolestaan lisääntyivät 3,2 miljardia euroa vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä nousten 184,1 miljardiin euroon. Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat 2,0 miljardilla 145,2 miljardiin euroon. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

 Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Hallussapitovoitot kasvatti kotitalouksien rahoitusvaroja

Vuoden 2019 neljännen neljänneksen aikana kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 2,0 miljardilla eurolla. Nettomääräisesti kotitalouksien sijoitukset kasvoivat talletuksissa sekä sijoitusrahastoissa ja vähenivät velkapapereissa sekä noteeratuissa osakkeissa. Vaikka kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset rahoitusvaroihin lisääntyivät, olivat erityisesti hallussapitovoitot rahoitusvarojen kokonaistason nousun takana.

Kotitalouksien velkaantumisaste nousi

Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 1,4 miljardia euroa vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä nousten 157,0 miljardiin euroon. Kotitalouksien velkaantumisaste nousi 2,4 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä 129,0 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon. Velkaantumisaste on laskettu kausitasoittamattomista luvuista.

Velkaantumisasteen huomattavan nousun edellisestä kvartaalista selittää suurelta osin vuonna 2019 toteutettu veronpalautuskäytännön muutos, jolla oli merkittävä vaikutus vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lukuun. Muutos kasvatti kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja, jonka johdosta velkaantumisaste laski 2019 kolmannella neljänneksellä.

Yritysten velkarahoitus kasvoi

Yritysten velkarahoitus kasvoi 0,2 miljardia euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä lisääntyen 248,4 miljardiin euroon. Yritysten velkapaperimuotoinen rahoitus pieneni 1,2 miljardia euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä vähentyen 31,2 miljardiin euroon samalla kun yritysten lainavelat kasvoivat 1,4 miljardia euroa lisääntyen 217,1 miljardiin euroon. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Niklas Elfving 029 551 3411, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 27.03.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2019/04/rtp_2019_04_2020-03-27_tie_001_fi.html