Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

Senaste offentliggörandet 25.3.2022 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2021Q1 475 102 488 323 -13 221
2021Q2 474 638 476 950 -2 312
2021Q3 478 341 479 532 -1 191
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2021Q1 1 291 292 1 288 781 2 511
2021Q2 1 337 388 1 337 081 307
2021Q3 1 381 165 1 381 864 -699
S13 Offentlig sektor 2021Q1 374 963 374 784 179
2021Q2 381 118 381 990 -872
2021Q3 384 839 384 348 491
S14 Hushåll 2021Q1 366 032 365 873 159
2021Q2 377 693 373 307 4 386
2021Q3 381 148 379 896 1 252
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2021Q1 30 655 30 812 -157
2021Q2 32 221 32 191 30
2021Q3 31 715 31 718 -3
S2 Utlandet 2021Q1 892 073 885 029 7 044
2021Q2 906 815 898 655 8 160
2021Q3 935 747 923 801 11 946

Revidering av sektorernas skulder jämfört med första publiceringen, mn euro

Senaste offentliggörandet 25.3.2022 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2021Q1 830 730 824 959 5 771
2021Q2 854 422 854 556 -134
2021Q3 850 495 845 056 5 439
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2021Q1 1 307 711 1 301 879 5 832
2021Q2 1 359 316 1 350 125 9 191
2021Q3 1 413 113 1 406 978 6 135
S13 Offentlig sektor 2021Q1 214 967 214 657 310
2021Q2 208 791 209 527 -736
2021Q3 210 297 210 612 -315
S14 Hushåll 2021Q1 191 772 191 444 328
2021Q2 194 362 193 407 955
2021Q3 197 825 198 140 -315
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2021Q1 3 944 2 193 1 751
2021Q2 3 416 3 427 -11
2021Q3 3 137 3 137 0
S2 Utlandet 2021Q1 880 993 898 470 -17 477
2021Q2 889 566 889 132 434
2021Q3 918 088 917 236 852

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/04/rtp_2021_04_2022-03-25_rev_001_sv.html