Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.6.2017

Kotitaloussektorin säästämisaste oli negatiivinen vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Kotitaloussektorin säästämisaste heikkeni edelleen tammi-maaliskuussa ja oli nyt -2,3 prosenttia. Säästämisasteen lasku johtui pääasiassa kovasta kulutusmenojen kasvusta, sillä myös kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat, mutta selvästi kulutusmenoja hitaammin. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Yrityssektorin voittoaste nousi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sektorin arvonlisäyksen kasvaessa vahvasti. Yritysten investointiaste kasvoi myös edellisestä neljänneksestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien säästämisaste laski tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttiyksiköllä -2,3 prosenttiin. Kotitalouksien investointiaste jatkoi kasvuaan ja nousi 0,1 prosenttiyksikköä 12 prosenttiin. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista. Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo hintojen muutoksesta puhdistettuna kasvoi 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä, kasvoi 2,0 prosenttiyksiköllä päätyen 28,8 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, nousi 1,8 prosenttiyksiköllä päätyen 27,5 prosenttiin.

Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (398,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2017/01/sekn_2017_01_2017-06-22_tie_001_fi.html