Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2019

Yrityssektorin voittoaste pysyi vuoden 2019 toisella neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla

Yrityssektorin voittoaste pysyi edellisen neljänneksen tasolla ja investointiaste jatkoi laskuaan. Kotitalouksien säästämisaste kohentui hieman huhti-kesäkuussa edellisestä neljänneksestä. Kausitasoitetuista tiedoista laskettu säästämisaste parani, vaikka kulutusmenot kasvoivat, sillä käytettävissä olevat tulot kasvoivat enemmän edelliseen neljännekseen verrattuna. Kotitalouksien investointiaste laski hieman. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien säästämisaste kasvoi huhti-kesäkuussa 2,0 prosenttiyksiköllä 1,9 prosenttiin. Säästämisaste on kotitalouksien säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste laski hieman, ollen 14,0 prosenttia. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista. Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo hintojen muutoksesta puhdistettuna kasvoi 2,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä oli 32,7 prosenttia, joka sama kuin edellisellä neljänneksellä. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, laski 0,2 prosenttiyksiköllä 26,3 prosenttiin.

Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.

Kansantalouden tilinpidon syyskuun 20. päivä julkistetut tasotarkistetut aikasarjat vaikuttavat myös sektoritilinpidon neljännesvuosilukuihin. Vaikutukset näkyvät pääosin tasojen muutoksina, mutta joissakin tapauksissa myös vuodensisäisissä neljännesjakaumissa.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (430,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 27.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2019/02/sekn_2019_02_2019-09-27_tie_001_fi.html