Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Undersökningen Finländarnas resor förnyas i och med förordningen om turismstatistik

I januari 2012 börjar man tillämpa den nya EU-förordningen om turismstatistik. Samtidigt förnyas undersökningen Finländarnas resor på flera sätt.

Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011. De uppgifter som krävs enligt förordningen är i regel desamma som enligt det tidigare direktivet om turismstatistik, men också nya uppgifter ingår bl.a. typ av internetbokning av resan. Samtidigt har definitionerna av frågorna preciserats för att bättre motsvara den nya förordningen.

Målpopulationen utvidgas med 75–84-åringar. Uppgifter har hittills samlats in från 15–74-åringar, men fr.o.m. år 2012 består målpopulationen av 15–84-åringar. Eftersom reseuppgifterna frågas på ett annat sätt än tidigare och målpopulationen utvidgas, bryts tidsserierna.

De månatliga offentliggörandena upphör och istället sker offentliggörandena tre gånger om året. Det första nya offentliggörandet gäller uppgifterna för januari–april. Årsuppgifterna publiceras med kortare eftersläpning än tidigare. Info om tidtabeller: Kommande offentliggöranden

Förfrågningar: Mervi Härkönen 09 1734 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

 


Senast uppdaterad 2.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/smat_2012-02-03_uut_001_sv.html