Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kuvaus

Kaikki Suomessa asuvat henkilöt on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti. Lain perusteella he ovat oikeutettuja sairauspäivärahaan korvauksena lyhytaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamista ansionmenetyksistä, jos he täyttävät sairauspäivärahan saamisen edellytykset. Tilasto sairauspäivärahoista antaa kuvan työntekijöiden ja yrittäjien toimeentuloturvasta työkyvyttömyyden aikana. Se tarjoaa eri näkökulmista tietoja sairauspäivärahojen saajista ja maksetuista päivärahoista. Sairauspäivärahatilastoa voidaan käyttää tietyin varauksin myös kuvaamaan työikäisen aktiiviväestön sairastavuutta. Omavastuuajan vuoksi sairauspäivärahatilastoon tulevat yli kymmenen päivää kestäneet sairausjaksot.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sairauspäiväraha [verkkojulkaisu].
Helsinki: Kansaneläkelaitos [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spraha/meta.html