Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.7.2021

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 48 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 20 miljoonaa euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat vuodentakaisesta 34 miljoonalla eurolla 145 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2021, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2021, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 145 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli noin 34 miljoonaa euroa. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi 50 miljoonaa euroa, joka on noin 11 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 49 miljoonaa euroa, joka on miljoona euroa vähemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Henkilöstökulut olivat 29 miljoonaa euroa, eli 58 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökuluja oli miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 358 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden ensimmäisestä neljänneksestä oli 6,4 prosenttia, eli noin 21 miljoonaa euroa. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 66,9 prosenttia, joka vastaa oman pääoman osuutta ensimmäisellä neljänneksellä vuotta aiemmin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa 45 kappaletta, joista 31 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 01.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2021/01/spy_2021_01_2021-07-01_tie_001_fi.html