Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.10.2021

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä

Korjattu 22.12.2021. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 73 miljoonaa euroa vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 48 miljoonaa euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat vuodentakaisesta 60 miljoonalla eurolla 148 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2021, milj. euroa (Kuviota korjattu 22.12.2021.)

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2021, milj. euroa (Kuviota korjattu 22.12.2021.)

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2021 toisella neljänneksellä 148 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli noin 60 miljoonaa euroa. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi 42 miljoonaa euroa, joka on noin 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2021 toisella neljänneksellä yhteensä 51 miljoonaa euroa, joka on 7 miljoona euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Henkilöstökulut olivat 33 miljoonaa euroa, eli 65 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut kasvoivat 7 miljoonaa euroa vuodentakaisesta.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo toisen neljänneksen lopussa oli 424 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä oli 25,4 prosenttia, eli noin 86 miljoonaa euroa. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta kasvoi 2,39 prosenttia vuodentakaisesta 71,9 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa 52 kappaletta, joista 36 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 01.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2021/02/spy_2021_02_2021-10-21_tie_001_fi.html