Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2014

Industrins orderingång minskade i november från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 16,3 procent mindre i november 2013 än året innan. Under januari–november minskade orderingången med 6,9 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Orderingången minskade inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Mest minskade orderingången inom metallindustrin, där nya order minskade med 21,6 procent jämfört med året innan. Inom näringsgrenen textilindustri var minskningen 8,8 procent, inom den kemiska industrin 8,0 procent och inom pappers- och pappersvarutillverkning 4,5 procent jämfört med november 2012.

Den stora minskningen av orderingången inom metallindustrin beror till största delen på att en stor order bokförts på jämförelsetidpunkten november 2012. Produktionen av den ordern är uppdelad på flera månader och därför ses ingen liknande minskning i novemberuppgifterna för volymindexet för industriproduktionen som i industrins orderingång.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 11/2012-11/2013 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 11/2012-11/2013 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2010 (2010=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pauliina Peltonen 09 1734 2585, Eetu Toivanen 09 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/11/teul_2013_11_2014-01-10_tie_001_sv.html