Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2014

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat huhtikuussa 8,0 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 huhtikuussa 8,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Uusien tilausten arvo nousi edellisvuodesta kolmantena peräkkäisenä kuukautena. Tammi-huhtikuun aikana tilaukset kasvoivat 4,2 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen  sarja), % (TOL 2008)

Uusien tilausten kasvu perustui huhtikuussa metalliteollisuuden päätoimialaan, jolla kasvua oli 17,1 prosenttia verrattuna vuoden 2013 huhtikuuhun. Muilla teollisuuden päätoimialoilla yritykset saivat uusia tilauksia vuodentakaista vähemmän. Kemianteollisuudessa tilaukset vähenivät 1,3 prosenttia, paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 6,8 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 19,6 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 4/2013-4/2014 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 4/2013-4/2014 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2010 (2010=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2014, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Simola 029 551 3308, Eetu Toivanen 029 551 3331, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2014

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. huhtikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2014/04/teul_2014_04_2014-06-10_tie_001_fi.html