Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.1.2015

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat marraskuussa 5,6 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 marraskuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-marraskuun aikana tilaukset nousivat 7,1 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Yritykset saivat marraskuussa uusia tilauksia vuoden takaista enemmän metalliteollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat 10,6 prosenttia ja kemianteollisuudessa 3,9 prosenttia. Tekstiiliteollisuudessa tilaukset vähenivät 2,3 prosenttia ja paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 6,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 11/2013– 11/2014 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 11/2013– 11/2014 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2010 (2010=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittaminen tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen uusimmat 12 kuukautta päivittyvät julkistuksissa. Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2014, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (284,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.1.2015

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. marraskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2014/11/teul_2014_11_2015-01-09_tie_001_fi.html