Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Uppgifter om byte av basår för industrins orderingån

Nytt basår för indexet för industrins orderingång är 2010. Indexet för industrins orderingång har räknats på nytt på basis av primärmaterialet fr.o.m. år 2010, då förändringsprocenterna för åren 2011, 2012 och januari 2013 ändras. Åren 2005–2010 har ändrats att motsvara basåret 2010=100.

I samband med byte av basår slopas vid indexberäkningen för industrins orderingång indelningen i order från hemmamarknaden och exportmarknaden. Beräkningen görs direkt på totalnivån utan indelning i order från exportmarknaden och hemmamarknaden. Vid beräkningen av indexet 2010=100 räknas den näringsgrensvisa summan på näringsgrensindelningens 2-siffernivå. Index på en högre näringsgrensnivå räknas samman med viktning på indexen på 2-siffernivån.

Vikterna i indexet 2005=100 baserar sig på uppgifter från år 2005 och vikterna i indexet 2010=100 på uppgifter från år 2010.


Senast uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2013-04-10_uut_001_sv.html