Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja perusvuoden vaihdosta Teollisuuden uudet tilaukset -tilastossa

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksin uusi perusvuosi on 2010. Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi on laskettu perusaineistosta uudestaan vuodesta 2010 alkaen, jolloin vuosien 2011, 2012 ja tammikuun 2013 muutosprosentit muuttuvat. Vuodet 2005 - 2010 on muutettu vastaamaan perusvuotta 2010=100.

Perusvuoden uudistuksen yhteydessä Teollisuuden uusien tilauksien indeksin laskennassa luovutaan kotimaa ja vienti jaosta. Laskenta tehdään suoraan yhteensä -tasolla ilman jakoa viennin ja kotimaan tilauksiin. 2010=100 indeksien laskennassa toimialoittainen summa lasketaan toimialaluokituksen 2-numerotasolle. Ylemmän toimialatason indeksit lasketaan yhteen painottaen 2-numerotason indeksejä.

2005=100 indeksin painot perustuvat vuoden 2005 tietoihin ja 2010=100 indeksin painot vuoden 2010 tietoihin.

 


Päivitetty 10.4.2013

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2013-04-10_uut_001.html