Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), januari 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 103,8 106,6 104,2 0,6 2,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 104,2 96,0 102,8 0,3 1,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     115,6 3,7 7,6
C TILLVERKADE VAROR 102,1 101,3 101,7 0,3 1,5
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     106,8 0,4 3,4
10 Livsmedel 100,0 99,8 99,8 0,1 0,7
11 Drycker 103,6 103,1 103,3 0,8 2,2
13 Textilvaror 103,2 102,0 102,3 0,0 -1,3
14 Kläder 104,5 99,0 99,3 0,5 -4,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 101,8 103,0 102,1 0,4 1,7
17 Papper och pappersvaror 99,8 108,9 102,0 0,2 6,8
171 Massa, papper och papp 99,3 113,7 102,3 0,3 8,8
172 Varor av papper eller papp 101,4 99,9 101,0 -0,2 1,4
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     93,9 0,6 -0,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 96,2 101,0 99,5 0,8 1,5
22 Gummi- och plastvaror 100,8 98,4 99,6 -0,3 -0,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,3 100,1 103,0 0,8 2,0
24 Metaller 107,2 105,1 106,8 -0,7 6,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 103,9 100,1 102,7 0,7 3,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,4 97,0 97,3 -0,6 -2,5
27 Elapparatur 99,6 99,2 99,4 -0,1 0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,2 101,3 101,4 0,3 0,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,1 103,4 103,6 0,5 2,5
31 Möbler 106,1 102,6 104,9 0,1 2,8
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     103,5 1,2 2,4
35 El, gas, värme och kyla     106,2 1,4 1,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,0 0,8 -1,8

Källa: Producentprisindex 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2018, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), januari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/01/thi_2018_01_2018-02-26_tau_009_sv.html