Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,0 0,2 7,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 80,4 0,0 -6,8
C TILLVERKADE VAROR 108,6 0,2 7,8
10 Livsmedel 101,5 -0,1 0,3
11 Drycker 96,8 -1,9 -2,3
13 Textilvaror 94,8 -0,1 -1,7
14 Kläder 100,7 0,2 -1,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,8 0,6 5,6
17 Papper och pappersvaror 111,3 0,6 12,5
171 Massa, papper och papp 111,6 0,6 12,9
172 Varor av papper eller papp 102,9 -0,1 1,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 121,0 0,1 11,4
22 Gummi- och plastvaror 104,4 0,5 2,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 99,7 2,0 1,4
24 Metaller 111,4 0,8 8,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,8 -2,9 -0,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 99,1 0,3 -1,0
27 Elapparatur 104,3 1,3 3,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,4 -0,1 0,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,5 -0,5 0,3
31 Möbler 101,5 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2018, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/07/thi_2018_07_2018-08-24_tau_005_sv.html