Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2455 1882 2290 1,4 -3,2
0 Livsmedel     1635 0,4 -0,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3623 11,2 -16,4
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4206 12,9 -25,4
3B Gas, el och vatten     2857 9,5 -4,2
5 Produkter från den kemiska industrin     1573 -0,8 -2,5
68 Oädla metaller     2025 2,0 -6,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1858 -0,2 0,7
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4304 0,0 1,9
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     472 -0,5 -1,6
73 Transportmedel     2223 -0,2 2,5

Källa: Producentprisindex 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anssi Peltola 029 551 3482, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/06/thi_2020_06_2020-07-24_tau_017_sv.html