Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 101,2 0,0 -5,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 90,7 -2,3 -1,5
C TILLVERKADE VAROR 99,6 -0,6 -3,3
10 Livsmedel 102,1 0,0 2,0
11 Drycker 105,6 0,0 0,5
13 Textilvaror 101,0 0,6 -3,0
14 Kläder 100,0 -1,0 -1,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 109,6 0,3 2,6
17 Papper och pappersvaror 101,9 -0,7 -6,4
171 Massa, papper och papp 99,4 -0,8 -10,7
172 Varor av papper eller papp 105,8 -0,5 1,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,4 -2,2 -5,2
22 Gummi- och plastvaror 97,4 -1,0 -2,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,7 -0,2 -1,5
24 Metaller 99,5 0,0 -6,0
244 Andra metaller än järn 101,7 2,5 -5,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 99,8 -0,9 -2,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 95,0 -0,9 -3,1
27 Elapparatur 100,3 -0,9 -1,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,9 -0,2 -0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,8 0,0 2,2
30 Andra transportmedel 101,5 -1,8 -2,2
31 Möbler 104,6 -0,5 -1,0
35 El, gas, värme och kyla 127,9 82,6 -9,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 127,9 82,6 -9,3

Källa: Producentprisindex 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/08/thi_2020_08_2020-09-24_tau_007_sv.html