Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), mars 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 107,1 107,0 107,0 1,4 6,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     110,2 -0,2 18,8
C TILLVERKADE VAROR 105,6 106,7 106,1 2,1 5,7
10 Livsmedel 102,5 103,3 102,7 0,3 0,7
11 Drycker 109,3 104,4 108,8 -0,4 1,3
13 Textilvaror 109,1 94,2 102,0 0,2 1,9
14 Kläder 112,3 105,1 107,8 0,4 3,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 111,8 107,1 109,5 1,0 8,5
17 Papper och pappersvaror 87,2 99,4 96,2 2,2 -0,6
171 Massa, papper och papp 86,4 99,3 96,3 2,5 -0,2
172 Varor av papper eller papp 94,6 103,4 96,6 0,0 -3,2
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,7 0,2 0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 103,3 120,6 115,1 3,6 4,9
22 Gummi- och plastvaror 102,3 105,7 104,5 0,5 1,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,0 91,7 99,9 0,3 -3,6
24 Metaller 117,2 115,8 114,8 3,4 13,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 115,5 119,0 115,9 3,5 6,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,2 93,8 94,8 0,1 -0,6
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     107,1 0,0 -1,4
27 Elapparatur 99,9 107,0 105,7 0,8 0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,0 106,6 106,8 0,1 1,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,4 104,9 105,6 -0,2 1,6
31 Möbler 111,5 106,4 110,9 0,1 2,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,9 0,2 0,3
35 El, gas, värme och kyla 116,5 156,2 116,9 -5,5 16,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 120,3 156,2 120,8 -8,5 26,0
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 2,4

Källa: Producentprisindex 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2021, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/03/thi_2021_03_2021-04-26_tau_003_sv.html