Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,7 2,1 6,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 81,7 -0,2 9,5
C TILLVERKADE VAROR 106,7 2,2 6,5
10 Livsmedel 103,3 0,0 -1,8
11 Drycker 104,4 -0,1 3,0
13 Textilvaror 94,2 0,4 0,8
14 Kläder 105,1 0,7 5,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,1 2,3 12,5
17 Papper och pappersvaror 99,4 2,3 -0,3
171 Massa, papper och papp 99,3 2,3 -0,3
172 Varor av papper eller papp 103,4 2,7 2,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 120,6 4,2 5,6
22 Gummi- och plastvaror 105,7 -0,2 1,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 91,7 -1,1 -11,6
24 Metaller 115,8 3,6 13,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 119,0 2,0 14,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,8 0,2 -0,9
27 Elapparatur 107,0 1,1 0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,6 0,1 1,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,9 0,1 1,5
31 Möbler 106,4 0,0 2,0
35 El, gas, värme och kyla 156,2 -10,5 88,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 156,2 -10,5 88,2

Källa: Producentprisindex 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/03/thi_2021_03_2021-04-26_tau_005_sv.html