Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,8 1,4 7,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 95,1 5,4 -2,2
C TILLVERKADE VAROR 104,1 1,2 3,6
10 Livsmedel 108,7 1,0 6,4
11 Drycker 105,3 0,0 -0,8
13 Textilvaror 101,0 -0,2 -0,9
14 Kläder 98,8 2,5 -2,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 110,7 2,8 2,1
17 Papper och pappersvaror 106,6 2,8 4,1
171 Massa, papper och papp 108,3 4,5 7,8
172 Varor av papper eller papp 103,7 0,1 -1,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 110,7 3,8 7,1
22 Gummi- och plastvaror 98,3 1,4 -1,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,1 -0,4 -0,8
24 Metaller 114,3 0,8 16,0
244 Andra metaller än järn 119,4 -1,3 28,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 101,3 0,6 1,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 95,7 1,2 -0,9
27 Elapparatur 102,1 0,8 0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,2 0,1 0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,5 0,1 1,3
30 Andra transportmedel 102,0 1,1 -3,5
31 Möbler 107,3 1,0 0,8
35 El, gas, värme och kyla 129,9 -27,7 40,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 129,9 -27,7 40,4

Källa: Producentprisindex 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/03/thi_2021_03_2021-04-26_tau_007_sv.html