Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), mars 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 109,7 108,8 108,8 0,9 5,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 107,8 95,3 105,5 1,6 3,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     115,3 5,1 46,5
C TILLVERKADE VAROR 105,6 104,1 104,9 1,6 4,1
10 Livsmedel 102,5 108,4 104,2 0,5 2,6
11 Drycker 109,3 105,5 107,6 -0,3 0,1
13 Textilvaror 109,1 100,7 103,3 -0,1 0,0
14 Kläder 112,3 98,4 99,7 2,3 -1,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 111,8 111,0 111,9 0,4 5,3
17 Papper och pappersvaror 87,2 106,6 92,0 2,3 -0,1
171 Massa, papper och papp 86,4 108,3 91,2 4,0 2,3
172 Varor av papper eller papp 94,6 103,7 97,5 -0,4 -3,8
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,9 0,2 0,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 103,3 110,8 108,7 3,3 6,2
22 Gummi- och plastvaror 102,3 98,8 100,4 1,3 0,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,0 102,2 102,0 0,3 -1,4
24 Metaller 117,2 113,9 116,4 1,9 15,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 115,5 101,4 111,4 3,0 4,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,2 95,5 95,8 1,0 -0,9
27 Elapparatur 99,9 102,0 101,5 0,5 0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,0 103,2 103,6 0,1 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,4 104,4 104,7 0,0 1,4
31 Möbler 111,5 107,3 109,9 0,4 2,0
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,9 0,2 0,3
35 El, gas, värme och kyla 116,5 129,9 117,2 -7,4 17,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 120,3 129,9 120,8 -10,9 27,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 2,4
42 Anläggningsarbeten 107,0   107,0 2,4 1,6

Källa: Producentprisindex 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2021, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/03/thi_2021_03_2021-04-26_tau_009_sv.html