Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), mars 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,4 110,0 108,8 0,7 5,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 107,9 95,4 105,7 1,6 3,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     117,1 4,6 42,5
C TILLVERKADE VAROR 106,9 105,4 106,2 1,4 4,3
10 Livsmedel 101,7 107,4 103,3 0,5 2,7
11 Drycker 116,3 114,5 115,6 -0,3 1,9
13 Textilvaror 109,1 100,7 103,3 -0,1 0,0
14 Kläder 112,3 98,4 99,7 2,3 -1,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 111,8 111,4 111,9 0,4 5,3
17 Papper och pappersvaror 87,2 106,7 92,1 2,3 -0,1
171 Massa, papper och papp 86,4 108,4 91,3 4,0 2,4
172 Varor av papper eller papp 94,6 103,7 97,5 -0,4 -3,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 103,3 110,7 108,7 3,3 6,2
22 Gummi- och plastvaror 102,3 98,8 100,4 1,3 0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,2 102,2 102,1 0,3 -1,4
24 Metaller 117,2 114,0 116,4 1,9 15,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 115,5 101,5 111,4 3,0 4,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,2 95,5 95,8 1,0 -0,9
27 Elapparatur 99,9 102,0 101,5 0,5 0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,3 103,2 103,8 0,1 0,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,6 94,9 96,0 0,0 1,3
31 Möbler 111,5 107,3 109,9 0,4 2,0
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,9 0,2 0,3
35 El, gas, värme och kyla 111,9 129,9 112,9 -8,7 20,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 113,3 129,9 114,6 -12,2 30,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 2,4
42 Anläggningsarbeten 107,0   107,0 2,4 1,6

Källa: Producentprisindex 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2021, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/03/thi_2021_03_2021-04-26_tau_011_sv.html