Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2021

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2556 2027 2409 0,7 5,3
0 Livsmedel     1668 1,0 2,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4500 -0,7 27,2
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5692 5,7 34,7
3B Gas, el och vatten     3208 -7,9 18,6
5 Produkter från den kemiska industrin     1672 2,5 4,1
68 Oädla metaller     2582 4,8 26,7
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1860 0,4 0,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4308 0,2 0,2
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     472 0,7 -0,6
73 Transportmedel     2233 0,1 1,1

Källa: Producentprisindex 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2021, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/03/thi_2021_03_2021-04-26_tau_017_sv.html