Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.3.2022

Producentpriserna för industrin steg med 22,4 procent från februari året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 22,4 procent från februari 2021 till februari 2022. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 19,6 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 25,4 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–02/2022

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–02/2022
Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, basmetaller samt papper och pappersprodukter blev dyrare jämfört med februari året innan.

Exportprisindexet steg med 25,3 procent och importprisindexet med 23,9 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 17,2 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 14,5 procent.

Ökningen av exportprisindexet påverkades särskilt av att basmetaller, oljeprodukter samt papper och pappersprodukter blev dyrare jämfört med februari året innan. Till ökningen av importprisindexet bidrog i sin tur särskilt att råolja och naturgas samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg med 0,9 procent från januari till februari. Producentpriserna steg i synnerhet på grund av att oljeprodukter samt basmetaller blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, februari 2022

Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 129,1 0,9 22,4
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 127,1 -0,6 19,6
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 131,4 2,6 25,4
Exportprisindex 131,0 2,6 25,3
Importprisindex 133,1 1,8 23,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 126,4 0,8 17,2
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 123,8 0,5 14,5

Producentprisindex 1949=100, februari 2022

Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2484 0,9 22,4
Exportprisindex 2174 2,6 25,3
Importprisindex 2041 1,8 23,9
Partiprisindex 2741 0,5 14,5

Källa: Producentprisindex 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (342,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/02/thi_2022_02_2022-03-24_tie_001_sv.html