Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

De förändringar i huvudgrupperna som övergången till TOL 2008 medför i producentprisindexen efter index

Producentprisindex för industrin

De huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002

 • C Utvinning av mineral
 • D Tillverkning
 • E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

De huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

 • B Utvinning av mineral
 • C Tillverkning
 • D Försörjning av el, gas, värme och kyla
 • E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

Exportprisindex

De huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002

 • A Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • D Tillverkning

De huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

A Jordbruk, skogsbruk och fiske

 • C Tillverkning

Importprisindex

De huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002

 • A Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • C Utvinning av mineral
 • D Tillverkning

De huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

 • A Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • B Utvinning av mineral
 • C Tillverkning

Basprisindex för hemmamarknadsvaror

De huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002

 • A Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • C Utvinning av mineral
 • D Tillverkning
 • E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
 • F Byggverksamhet

De huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

 • A Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • B Utvinning av mineral
 • C Tillverkning
 • D Försörjning av el, gas, värme och kyla
 • E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
 • F Byggverksamhet

Partiprisindex

De huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002

 • A Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • C Utvinning av mineral
 • D Tillverkning
 • E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

De huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

 • A Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • B Utvinning av mineral
 • C Tillverkning
 • D Försörjning av el, gas, värme och kyla
 • E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

Den viktigaste ändringen i huvudgrupperna är den helt nya näringsgrenen E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, som inte har någon motsvarighet i den gamla näringsgrensindelningen. Till den här gruppen överförs funktioner både från tillverkningen och från servicebranscher och byggverksamhet enligt TOL 2002. Övriga huvudgrupper motsvarar nästan helt de gamla huvudgrupperna när man ser till täckningen, men på mer detaljerade nivåer har grupperingen av de olika funktionerna delvis ändrats. Vissa funktioner har också överförts från tillverkning till service (bl.a. förlagsverksamhet och reparation av vissa konsumtionsvaror).

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, thi.tilastokeskus@stat.fi


Senast uppdaterad 27.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2008-10-27_luo_001_sv.html