Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats, basåret oförändrat

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats på grund av strukturförändringen inom el- och elektronikindustrin. De reviderade viktstrukturerna kommer att användas fr.o.m. statistiken för januari 2013. År 2010 kvarstår som basår.

I tabell 1 presenteras viktstrukturerna för indexen 2010=100. Förändringarna gällde näringsgrenarna "26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik" och "27 Tillverkning av elapparatur". Alla näringsgrenars andel av totalindexet förändrades.

Tabell 1. Viktstrukturerna i producentprisindexen 2010=100

Näringsgren Namn PPI
2010=100,
t.o.m. 122012
PPI
2010=100,
fr.o.m. 012013
Export PI
2010=100, t.o.m. 122012
Export PI
2010=100, fr.o.m. 012013
Import PI
2010=100, t.o.m. 122012
Import PI
2010=100, fr.o.m. 012013
TOTAL Totalt 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske - - 5,9 6,2 27,3 27,9
B Utvinning av mineral 17,0 17,4 2,7 2,9 171,9 175,9
C Tillverkning 886,2 883,8 982,7 981,9 762,3 756,7
24-30, 33 Metallindustri 397,8 385,2 514,8 493,4 399,9 385,8
26-27 El- och elektronikindustri 98,6 79,8 179,1 142,9 147,1 127,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 78,3 79,9 4,0 4,1 14,2 14,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 18,5 18,9 4,7 4,9 24,4 25,0
F Byggverksamhet - - - - - -

Tabell 1 (forts.). Viktstrukturerna i producentprisindexen 2010=100

Näringsgren Namn Basprisindex för hemmamarknads-
varor
2010=100,
t.o.m. 122012
Basprisindex för hemmamarknads-
varor,
2010=100
fr.o.m. 012013
Basprisindex för hemmamarknads-
varor inkl. skatter
2010=100,
t.o.m. 122012
Basprisindex för hemmamarknads-
varor inkl. skatter,
2010=100
fr.o.m. 012013
TOTAL Totalt 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 64,0 64,6 59,5 60,0
B Utvinning av mineral 70,3 70,9 68,6 69,2
C Tillverkning 593,8 590,2 605,2 601,8
24-30, 33 Metallindustri 260,7 254,2 258,0 251,6
26-27 El- och elektronikindustri 63,3 55,0 61,3 53,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 62,8 63,4 64,1 64,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 20,7 20,9 20,1 20,2
F Byggverksamhet 188,4 190,0 182,6 184,1

 


Senast uppdaterad 25.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2013-02-25_uut_001_sv.html