Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Producentprisindexen förnyas

roducentprisindexen förnyas och basåren ändras till år 2015. Samtidigt uppdateras statistikens viktstrukturer att motsvara produktions-, import- och exportvärdena för år 2015. Även produkt- och företagsurvalen uppdateras. I fortsättningen används som klassificering i offentliggörandena CPA-produktklassificeringen, istället för den näringsgrensindelning som tidigare använts. Indextal med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas 26.2.2018. Uppgifter med basåren 1949=100 och 2010=100 kommer att beräknas och publiceras även i fortsättningen.

 


Senast uppdaterad 2.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2018-02-02_uut_001_sv.html