Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9c. Kotitalouksien prosenttijakauma desiiliryhmittäin koulutusasteen mukaan vuonna 2007. Desiiliryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.

Koulutusaste Tulokymmenys
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Perusaste 18,6 20,8 13,6 11,6 9,4 7,2 6,1 4,4 4,4 3,9 100,0
Keskiaste 15,7 11,4 11,1 10,9 9,7 10,2 9,1 9,1 7,7 5,0 100,0
Alin korkea-aste 4,9 4,7 6,1 9,4 10,3 11,7 12,6 13,8 13,2 13,4 100,0
Alempi korkeakouluaste 4,8 3,9 6,5 7,9 8,9 8,4 13,2 14,1 14,6 17,7 100,0
Ylempi korkeakouluaste 2,7 2,2 2,0 3,5 5,8 7,0 10,4 13,0 20,0 33,3 100,0
Tutkijakoulutusaste (1,5) (3,4) (1,5) (1,9) (1,0) 8,5 (8,1) 21,9 52,1 100,0
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Perusaste 42,4 52,2 40,4 34,7 30,3 23,9 20,0 14,5 14,4 11,9 29,8
Keskiaste 47,9 38,6 44,4 43,9 42,3 45,4 39,8 40,5 33,6 20,7 39,9
Alin korkea-aste 4,6 4,8 7,3 11,4 13,5 15,8 16,7 18,4 17,3 16,7 12,1
Alempi korkeakouluaste 3,3 2,9 5,8 7,0 8,5 8,4 12,9 13,8 14,1 16,2 8,9
Ylempi korkeakouluaste 1,7 1,5 1,7 2,9 5,2 6,4 9,3 11,7 17,7 28,0 8,1
Tutkijakoulutusaste (0,1) (0,4) (0,2) (0,3) (0,1) 1,1 (1,1) 2,9 6,6 1,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  • Ei yhtään –
  • Epävarma lukumäärätieto desiilien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa taulukoissa (ryhmään on otoksessa tullut alle 10 tapausta) ( )

Lähde: Tulonjakotilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2007, 9c. Kotitalouksien prosenttijakauma desiiliryhmittäin koulutusasteen mukaan vuonna 2007. Desiiliryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-05-20_tau_013_fi.html