Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2009

Inkomstskillnaderna fortsatte att öka år 2007

År 2007 var inkomstutvecklingen bland de befolkningsgrupper med de lägsta inkomsterna svagare än genomsnittet och inkomstskillnaderna i Finland ökade jämfört med året innan. De disponibla inkomsterna per konsumtionsenhet ökade i hushållspopulationen med 2,4 procent mätt med medianen. Medianinkomsterna i den decil som har de lägsta inkomsten minskade med 0,4 procent, medan inkomsterna i decilen med de högsta inkomsterna ökade med 3,4 procent. Under hela 2000-talet har inkomstutvecklingen i de grupper som har de lägsta inkomsterna, såsom studerande och ensamförsörjare, varit mycket svag i förhållande till hela befolkningen.

Figur 1. Utvecklingen av inkomstandelen i decilen med de högsta och de lägsta inkomsterna åren 1987–2007

Figur 1. Utvecklingen av inkomstandelen i decilen med de högsta och de lägsta inkomsterna åren 1987–2007

Inkomstskillnaderna mellan de socioekonomiska grupperna har ökat under 2000-talet. De studerande var den socioekonomiska grupp som hade den lägsta inkomsten mätt med ekvivalenta disponibla inkomster. Deras medianinkomst var 9 200 euro år 2007, medan den var 20 900 euro i alla hushåll. Studerandenas inkomster minskade med nästan 4 procent från år 2006 till år 2007 och är fortfarande nästan på samma nivå som år 2000. Den socioekonomiska grupp med de näst lägsta inkomsterna är arbetslösa och övriga icke yrkesverksamma personer. Också i dessa grupper har inkomsterna under 2000-talet ökat långsammare än i alla hushåll i genomsnitt. Inkomsterna hos den socioekonomiska grupp som därefter hade de lägsta inkomsterna, pensionärshushållen, ökade år 2007 med bara 0,6 procent från året innan.

Företagarhushållens inkomstnivå var något över 26 000 euro, och deras inkomstutveckling var mest gynnsam av alla socioekonomiska grupper år 2007. Den högsta inkomstnivån av de socioekonomiska grupperna hade de högre tjänstemännen, drygt 30 000 euro. Deras inkomstutvecklingen har varit medelmåttigt under de senaste åren.

Barnfamiljernas inkomstutveckling har länge varit svagare än genomsnittet. Inkomstutvecklingen hos barnfamiljer med två vårdnadshavare har stannat på 2005 års nivå på omkring 22 500 euro. Ensamförsörjarnas inkomster har kontinuerligt sjunkit fr.o.m. år 2004. År 2007 var de 15 400 euro. Inkomstutvecklingen hos barnlösa par har länge varit bättre än bland övriga befolkningsgrupper. Utvecklingen var fortsatt god år 2007: inkomsterna ökade med 2,6 procent jämfört med året innan. Inkomstutvecklingen hos enpersonershushåll har under 2000-talet varit något sämre än genomsnittet. Inkomstnivån hos unga och äldre ensamboende har hållits på en klart lägre nivå än hos 35–64-åringarna.

Omkring 35 procent av hushållen bodde i hyresbostäder. Merparten av dessa hushåll, 777 000, var små enpersoners- och tvåpersonershushåll. Hyresgästernas disponibla inkomster per konsumtionsenhet var omkring 60 procent av de disponibla inkomsterna hos dem som bodde i ägarbostäder. Inkomstnivån hos de personer som bor i ägarbostäder har stigit med 40 procent sedan år 1995, medan inkomstnivån hos de personer som bor i hyresbostäder stigit med 20 procent.

I internationell jämförelse är Finland fortfarande ett land med mindre inkomstskillnader än genomsnittet i Europa eller OECD länder. I en jämförelse mellan 28 europeiska länder var de relativa inkomstskillnaderna i Sverige, Norge och Danmark samt Slovenien, Slovaken, Tjeckien och Ungern mindre än i Finland. De största relativa inkomstskillnaderna bland de länder som deltog i undersökningen hade Portugal, de baltiska länderna, Grekland och Storbritannien. I undersökningen gällande OECD-länderna upptäckte man dock att ökningen av inkomstskillnaderna har varit snabbare i Finland än i något annat OECD-land efter medlet av 1990-talet.


Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-05-20_tie_001_sv.html