Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Pienituloisuus kotitalouden elinvaiheen mukaan

Kotitalouden elinvaiheen mukaan tarkasteltuna on yhden hengen talouksilla ja yksinhuoltajilla selkeästi suurempi köyhyysriski kuin lapsiperheillä tai lapsettomilla pareilla. Sekä yhden että kahden huoltajan lapsiperheiden pienituloisuusaste on kasvanut vuodesta 2005. Yhden hengen talouksien pienituloisuusasteen kasvu taas on viimeisen kolmen vuoden aikana pysähtynyt ja lapsettomilla pareilla köyhyysriskin kasvu on ollut varsin vähäistä. Eri-ikäisten henkilöiden pienituloisuutta käsitellään tarkemmin tämän katsauksen luvussa 4.

Taulukko 2.1 Pienituloisuusasteet (%) kotitalouden elinvaiheen mukaan

Vuosi 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Yhden hengen taloudet yhteensä 20 26 28 31 29 31 30
Yhden hengen talous, ikä alle 35 36 35 42 44 41 42 37
Yhden hengen talous, ikä 35-64 17 24 21 24 25 25 27
Yhden hengen talous, ikä 65- 13 20 25 31 27 30 30
Yksinhuoltajat 8 22 27 25 25 32 27
Lapsettomat parit yhteensä 5 5 6 6 6 6 6
Lapsettomat parit, ikä alle 35 13 14 16 15 12 11 15
Lapsettomat parit, ikä 35-64 3 3 4 4 3 4 3
Lapsettomat parit, ikä 65- 2 3 4 5 6 6 4
Parit joilla lapsia yhteensä 4 9 9 8 9 10 10
Parit, joilla lapsia, kaikki alle 7 v 4 11 11 12 11 12 15
Parit, joilla lapsia, nuorin alle 7 v 4 10 13 9 12 13 13
Parit, joilla lapsia, nuorin 7-12 v 3 6 4 3 5 7 6
Parit, joilla lapsia, nuorin 13-17 v 5 6 6 7 5 5 4
Parit, joilla sekä alle että yli 18-v. lapsia 5 11 8 9 11 9 11
Muut 4 8 7 9 9 9 8
Kaikki kotitaloudet 7 11 12 13 13 14 13

Aiemmin todettiin, että kaikkien kotitalouksien pienituloisuusaste ei nousukauden lopussa vuosina 2005–2008 juurikaan pienentynyt, vaikka pienituloisuustarkastelusta jätetään mediaanitulojen kasvu huomioimatta ja mitataan pienituloisuusasteita kiinteällä, vuoden 2005 köyhyysrajalla. Usean henkilön kotitalouksissa tämä ilmiö on myös havaittavissa (taulukko 2.2). Kahden huoltajan lapsiperheiden pienituloisuusaste kasvoi kiinteällä köyhyysrajallakin mitattuna. Sen sijaan yhden hengen talouksissa kiinteällä köyhyysrajalla mitattu pienituloisuus väheni yli kolme prosenttiyksikköä vuosina 2005–2008.

Taulukko 2.2 Pienituloisuusasteet (%) kotitalouden elinvaiheen mukaan vuoden 2005 köyhyysrajalla mitattuna vuosina 2005-2008

Vuosi 2005 2006 2007 2008
Yhden hengen taloudet yhteensä 31 30 29 28
Yksinhuoltajat 25 25 30 23
Lapsettomat parit yhteensä 6 6 6 5
Parit joilla lapsia yhteensä 8 9 9 9
Muut 9 9 8 7
Kaikki kotitaloudet 13 13 13 12

Alle 50 prosenttia mediaanituloista saaneiden osuus kaikista pienituloisista on kasvanut 2000-luvulla 40 prosentista yli 50 prosenttiin. Kotitalouden elinvaiheen mukaan tarkasteltuna tämä muutos selittyy sillä, että yhä useamman pienituloisen lapsiperheen ja lapsettoman parin tulot jäävät melko kauas köyhyysrajasta (kuvio 2.1). Pienituloisista yhden hengen talouksista hieman yli puolet on koko 2000-luvun ajan ollut sellaisia, joiden tulotaso on jäänyt alle 50 prosentin mediaanituloista.

Riippumatta käytetystä köyhyysrajasta on yhden hengen talouksien pienituloisuuskehitys viime vuosina ollut hieman suotuisampaa kuin usean hengen kotitalouksissa. Yhden hengen talouksissa pienituloisuus on kuitenkin yleisempää kuin usean aikuisen muodostamissa kotitalouksissa.

Kuvio 2.1 Pienituloisten rakenne tulotason (prosenttia mediaanituloista) ja kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 2000 ja 2008.

Kuvio 2.1 Pienituloisten rakenne tulotason (prosenttia mediaanituloista) ja kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 2000 ja 2008.

Lähde: Tulonjakotilasto 2008, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Juha Honkkila (09) 1734 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2008, 2. Pienituloisuus kotitalouden elinvaiheen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2008/01/tjt_2008_01_2010-01-26_kat_002_fi.html