Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2010

Första skedet av recessionen minskade realinkomsterna i hushållen med hög- och låginkomsttagare

Recessionen som började under senare hälften av år 2008 slukade nästan 15 procent av hushållens kapitalinkomster och nästan 7 procent av företagarinkomsterna jämfört med totalinkomsten året innan, men löneinkomsterna ökade ännu med ungefär 1 procent. Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik var den genomsnittliga lönenivån mätt med medianen av hushållens disponibla inkomster nästan oförändrad.

Den reella förändringen av hushållens disponibla inkomster efter inkomstdecil år 2008, %

Den reella förändringen av hushållens disponibla inkomster efter inkomstdecil år 2008, %

Inkomstnivån minskade i båda ändar av inkomstfördelningen. Inkomsterna för hushållen med de största inkomsterna minskade mest och den rikaste inkomstdecilens andel av alla inkomster minskade för första gången sedan 2002 närmast till följd av minskade försäljningsvinster. Å andra sidan minskade också inkomsterna för den lägsta decilen på grund av en reell försvagning av grundskyddet och ökade boendekostnader.

Den kraftiga nedgången i kapital- och företagarinkomster ledde till att företagarhushållens inkomster minskade år 2008. Företagarnas inkomster har dock ökat snabbare än hos andra socioekonomiska grupper på 2000-talet. De arbetslösas inkomster minskade med 3,5 procent år 2008. Utkomsten för grupper som i huvudsak lever på inkomstöverföringar, såsom arbetslösa och studerande, har sackat allt längre efter medelinkomsttagarens nivå. År 2008 ökade visserligen de studerandes inkomster med 4,5 procent.

Den genomsnittliga inkomstnivån för personer som bor i hyresgästhushåll är klart lägre och deras inkomster ökar långsammare än hos dem som bor i ägarbostäder. Boendeutgiftsbördan, dvs. boendekostnadernas andel av de disponibla penninginkomsterna, var år 2008 i genomsnitt 20 procent. Hos hyresgästerna var bördan i genomsnitt 27, i ägarbostäder som finansierats med skuld 15 och i skuldfria ägarbostäder 8 procent. Bördan är störst hos personer med de lägsta inkomsterna och sjunker då inkomsterna ökar: i den lägsta inkomstdecilen var bördan i genomsnitt 40 procent av inkomsterna och i den högsta 8 procent. Då man beaktade amorteringar av bostadsskulderna, ökade bördan mest i den högsta inkomstklassen, till 14 procent i genomsnitt.

I en jämförelse mellan boendeförhållandena i 29 europeiska länder framgår det att Finland med sin andel på omkring 34 procent hör till de länder som har större hyresmarknader än i genomsnitt. En större andel hyresbostäder än denna hade tio länder. Den största andelen hade Tyskland, där vartannat hushåll bodde i hyresbostäder. Finlands genomsnittliga boendeutgiftsbörda var den tionde lägsta i Europa.

Hushållens medelinkomster efter olika definitioner 2000-2008, i 2008 penningvärde

Korrigerad 20.5.2010 kl. 13.30. De korrigerade talen är markerade med rött, var tidigare 2 483 000 och 2 513 000.
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hushållens disponibla inkomster Medeltal 32 100 32 400 33 200 34 300 35 900 36 800 37 300 38 300 37 700
Median 26 400 27 300 28 200 29 000 29 500 30 900 31 100 31 300 31 200
Disponibla inkomster per konsumtionsenhet* Medeltal 20 900 21 000 21 600 22 400 23 400 23 900 24 300 25 100 24 800
Median 18 100 18 500 19 200 19 700 20 500 21 200 21 300 21 700 22 000
Hushållens disponibla penninginkomster Medeltal 29 100 29 400 30 000 30 900 32 500 33 300 34 000 35 300 34 800
Median 23 500 24 300 25 200 25 800 26 400 27 600 28 000 28 300 28 400
Disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet Medeltal 18 800 19 100 19 400 20 100 21 100 21 500 22 100 23 100 22 800
Median 16 300 16 700 17 100 17 600 18 300 19 000 19 200 19 800 20 100
Hushåll Antal 2 373 000 2 381 500 2 397 500 2 405 000 2 415 000 2 435 000 2 455 000 2 483 500 2 513 500
  • *Konsumtionsenheter: hushållets 1. vuxen 1,0 - andra 14 år fyllda 0,5 - under 14-åriga 0,3 (= sk. OECD modifierad ekvivalensskala)

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (292,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_2010-05-20_tie_001_sv.html