Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.5.2010

Taantuman ensi vaihe alensi suuri- ja pienituloisten kotitalouksien reaalituloja

Vuoden 2008 jälkipuoliskolla alkanut taantuma puraisi kotitalouksien omaisuustuloista lähes 15 prosenttia ja yrittäjätuloista lähes 7 prosenttia edellisvuoden tulokertymään verrattuna, mutta palkkatulot kasvoivat vielä noin 1 prosentilla. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mediaanilla mitattu keskitulotaso pysyi lähes ennallaan.

Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen reaalimuutos tulokymmenyksittäin 2008, %

Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen reaalimuutos tulokymmenyksittäin 2008, %

Tulotaso heikkeni tulojakauman ääripäissä. Suurituloisimpien kotitalouksien tulot pienenivät eniten ja rikkaimman tulokymmenyksen osuus kaikista tuloista väheni ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen lähinnä myyntivoittojen pienentymisen seurauksena. Toisaalta pienituloisimmankin kymmenyksen tulot pienenivät perusturvan heikentymisen ja asumiskustannusten nousun takia.

Omaisuus- ja yrittäjätulojen voimakas lasku johti yrittäjäkotitalouksien tulojen pienenemiseen vuonna 2008. Yrittäjien tulot ovat kuitenkin kasvaneet 2000-luvulla muita sosioekonomisia ryhmiä nopeammin. Työttömien tulot pienenivät 3,5 prosentilla vuonna 2008. Pääasiassa tulonsiirtojen varassa elävien ryhmien, työttömien ja opiskelijoiden, toimeentulo on 2000-luvun aikana jäänyt yhä kauemmas keskivertotulonsaajan tasosta. Vuonna 2008 tosin opiskelijoiden tulot kasvoivat 4,5 prosentilla.

Vuokralaistalouksissa asuvien keskimääräinen tulotaso on selvästi matalampi ja tulojen kasvu hitaampaa kuin omistusasunnoissa asuvilla. Asumismenorasite eli asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista rahatuloista oli vuonna 2008 keskimäärin 20 prosenttia. Vuokralaisilla rasite oli keskimäärin 27, velkaisessa omistusasunnossa 15 ja velattomassa omistusasunnossa 8 prosenttia. Rasite on korkein pienituloisimmilla ja alenee tulojen kasvaessa: alimmassa tulokymmenyksessä rasite oli keskimäärin 40 prosenttia tuloista, ylimmässä 8 prosenttia. Asuntovelkojen lyhennysten huomioon ottaminen kasvatti rasitetta eniten ylimmässä tuloluokassa, keskimäärin 14 prosenttiin.

29 Euroopan maan asuinolovertailusta ilmenee, että Suomi kuuluu keskimääräistä suurempien vuokramarkkinoiden maihin noin 34 prosentin osuudellaan. Tätä suurempi vuokra-asuntojen osuus oli kymmenessä maassa. Suurin osuus oli Saksassa, jossa joka toinen talous asui vuokralla. Suomen keskimääräinen asumismenorasite oli Euroopan 10. matalin.

Kotitalouksien tulojen keskilukuja eri määritelmin 2000-2008, vuoden 2008 rahan arvossa

Korjattu 20.5.2010 klo 13.30. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Olivat aiemmin 2 483 000 ja 2 513 000.
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kotitalouden käytettävissä olevat tulot Keskiarvo 32 100 32 400 33 200 34 300 35 900 36 800 37 300 38 300 37 700
Mediaani 26 400 27 300 28 200 29 000 29 500 30 900 31 100 31 300 31 200
Käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä* kohden Keskiarvo 20 900 21 000 21 600 22 400 23 400 23 900 24 300 25 100 24 800
Mediaani 18 100 18 500 19 200 19 700 20 500 21 200 21 300 21 700 22 000
Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot Keskiarvo 29 100 29 400 30 000 30 900 32 500 33 300 34 000 35 300 34 800
Mediaani 23 500 24 300 25 200 25 800 26 400 27 600 28 000 28 300 28 400
Käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden Keskiarvo 18 800 19 100 19 400 20 100 21 100 21 500 22 100 23 100 22 800
Mediaani 16 300 16 700 17 100 17 600 18 300 19 000 19 200 19 800 20 100
Kotitalouksia Lukumäärä 2 373 000 2 381 500 2 397 500 2 405 000 2 415 000 2 435 000 2 455 000 2 483 500 2 513 500
  • *Kulutusyksiköt: kotitalouden 1. aikuinen 1,0 - muut 14 vuotta täyttäneet 0,5 - alle 14-vuotiaat 0,3 (= nk. OECD:n modifioitu kulutusyksikköasteikko)

Lähde: Tulonjakotilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (953,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_2010-05-20_tie_001_fi.html