Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Toimeentulovaikeuksien esiintyvyys väestöryhmittäin

Korjattu 12.1.2011. Korjatut luvut on merkitty punaisella.

Väestöryhmittäin toimeentulovaikeuksia esiintyy keskimääräistä useammin pienituloisilla kotitalouksilla, tuloihin nähden suuria asumismenoja maksavilla kotitalouksilla, työttömien, opiskelijoiden, ja eläkeläisiä lukuun ottamatta muiden ammatissa toimimattomien ryhmien kotitalouksilla, yhden huoltajan ja alle 65-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksilla. Työttömien ja muiden ammatissa toimimattomien ryhmien kotitalouksissa toimeentulovaikeudet ovat huomattavasti yleisempiä kuin muissa väestöryhmissä. Velallisuus on toimeentulovaikeuksien taustalla vain hieman useammin kuin velattomilla kotitalouksilla. (Taulukko 1.)

Kotitalouden käytettävissä olevien ekvivalenttirahatulojen mukaan alimman tulokvintiilin kotitalouksista 17,2 ja toiseksi alimman tulokvintiilin kotitalouksista 8,3 prosentilla oli suurempia toimeentulovaikeuksia vuonna 2009. Kun mukaan luetaan pienet vaikeudet selvitä tuloillaan tavanomaisista menoistaan, kaikkiaan 42,6 prosentilla alimpaan ja 29,6 prosentilla toiseksi alimpaan tulokvintiiliin kuuluvista kotitalouksista oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2009.

Toimeentulovaikeuksissa olivat keskimääräistä useammin yli viidenneksen nettomääräisiä (pl. asumistuet) asumismenoja käytettävissä olevista rahatuloistaan maksavat kotitaloudet. Kotitalouksista, joilla nettomääräisten asumismenojen tulo-osuus oli 21–30 prosenttia, suurempia toimeentulovaikeuksia oli 12,3 prosentilla ja vaikeusasteeltaan pienet toimeentulovaikeudet mukaan lukien 33,3 prosentilla vuonna 2009. Kotitalouksista, joilla nettomääräisten asumismenojen tulo-osuus oli 31–40 prosenttia, suurempia toimeentulovaikeuksia oli 15,1 prosentilla ja pienet toimeentulovaikeudet mukaan lukien kaikkiaan 42,0 prosentilla. Useimmin toimeentulovaikeuksissa olivat kotitaloudet, jotka käyttivät tuloistaan asumiseen yli 40 prosenttia. Näistä kotitalouksista 47,5 prosentia kattoi tavanomaiset menonsa jonkinasteisin vaikeuksin. Suurempia toimeentulovaikeuksia oli 17,4 prosentilla ryhmän kotitalouksista.

Kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan työttömien ja muiden ammatissa toimimattomien ryhmien kotitaloudet kuuluvat selvästi muita useammin toimeentulovaikeuksissa oleviin. Työttömien kotitalouksista 36,1 prosentilla oli suurempia ja lähes 64 prosentilla kaikkiaan toimeentulovaikeuksia vuonna 2009. Toimeentulovaikeuksissa olevien työttömien osuus on pysynyt vakaana vuodesta 2003, kun taas muissa sosioekonomisen aseman mukaisissa ryhmissä suhteelliset lukumäärät ovat pienentyneet (Kuviot 2.–3.). Toimeentulovaikeuksissa olevien työttömien lukumäärä on kuitenkin vähentynyt yhtäläisesti työttömien kotitalouksien määrällisen kehityksen kanssa.

Työttömien ohella toimeentulovaikeuksia esiintyy keskimääräistä useammin opiskelijakotitalouksissa. Opiskelijoiden kotitalouksista noin 44,0 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia pienet vaikeudet mukaan lukien ja 13,9 prosentilla suurempia vaikeuksia vuonna 2009.

Toimeentulovaikeudet ovat kotitalouden elinvaiheen mukaan yleisiä yhden huoltajan kotitalouksissa. Joka toisella yhden huoltajan kotitaloudella oli jonkinasteisia vaikeuksia ja joka viidennellä kotitaloudella suurempia vaikeuksia selviytyä tuloillaan tavanomaisista menoistaan vuonna 2009. Myös alle 65-vuotiaat yhden henkilön kotitaloudet erottuvat ryhmänä. 35–64 -vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksissa toimeentulovaikeuksia oli 33,1 prosentilla ja suurempia toimeentulovaikeuksia 15,1 prosentilla. Vastaavasti alle 35-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksissa toimeentulovaikeuksia oli 28,8 prosentilla ja suurempia toimeentulovaikeuksia 9,1 prosentilla.

Kuvio 2. Toimeentulovaikeuksien esiintyvyys kotitalouden sosioekonomisen aseman mukaan 2003–2009, % kotitalouksista

Kuvio 2. Toimeentulovaikeuksien esiintyvyys kotitalouden sosioekonomisen aseman mukaan 2003–2009, % kotitalouksista

Kuvio 3. Suurempien toimeentulovaikeuksien¹ esiintyvyys kotitalouden sosioekonomisen aseman mukaan 2003–2009, % kotitalouksista

 Kuvio 3. Suurempien toimeentulovaikeuksien¹ esiintyvyys kotitalouden sosioekonomisen aseman mukaan 2003–2009, % kotitalouksista
¹ Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla vaikeuksin tai suurin vaikeuksin

Taulukko 1. Toimeentulovaikeuksien esiintyvyys väestöryhmittäin vuonna 2009, % kotitalouksista ja kotitalouksiin kuuluvista henkilöistä

Korjattu 29.12.2010 klo 10.30 ja 12.1.2011. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Kotitalouden luokittelutiedot Kotitaloudet Henkilöt
Toimeentulo- vaikeuksissa, % Suuremmissa vaikeuksissa1, % Lkm (1 000)    Toimeentulo- vaikeuksissa, % Suuremmissa vaikeuksissa ¹ , % Lkm (1 000)   
Tulokvintiiliryhmä²            
I 42,6 17,2 640 46,4 18,4 1 055
II 29,6 8,3 497 30,5 7,8 1 054
III 19,5 5,3 454 21,0 5,2 1 055
IV 13,0 1,8 467 13,6 1,7 1 054
V 6,0 0,9 474 6,2 0,9 1 054
Asumismenot % tuloista            
0–10 11,7 2,8 796 12,1 2,5 1 945
11–20 21,4 5,9 930 23,9 6,3 1 967
21–30 33,3 12,3 471 36,4 12,7 840
31–40 42,0 15,1 191 41,9 13,7 307
40– 47,5 17,4 143 47,6 17,0 214
Sosioekonominen asema            
Ylemmät toimihenkilöt 11,2 1,5 440 12,9 1,5 1 161
Alemmat toimihenkilöt 23,4 6,0 419 26,1 6,4 957
Työntekijät 23,3 5,6 473 25,1 5,7 1 120
Maatalousyrittäjät 23,1 7,4 36 24,5 8,3 112
Muut yrittäjät 18,5 5,3 139 18,9 5,3 378
Eläkeläiset 22,1 7,1 790 20,4 6,6 1 157
Opiskelijat 43,9 13,9 88 46,2 17,7 124
Työttömät 63,5 36,1 121 63,4 33,3 210
Muut 59,4 31,7 26 65,9 33,3 53
Elinvaihe            
Yhden hengen taloudet            
–35 vuotta 28,8 9,1 220 28,8 9,1 220
35–64 vuotta 33,1 15,1 432 33,1 15,1 432
65– vuotta 21,8 5,4 350 21,8 5,4 350
Lapsettomat parit            
–35 vuotta 18,7 3,2 172 18,7 3,2 345
–35–64 vuotta 13,8 4,1 374 13,8 4,1 749
65– vuotta 11,2 2,4 230 11,2 2,4 460
Parit, joilla lapsia            
-Kaikki lapset alle 7 v. 25,1 4,9 162 25,3 5,0 572
-Nuorin alle 7 v. 26,1 6,3 92 26,8 6,5 449
-Nuorin 7–12 v. 21,0 4,7 112 22,0 5,1 449
-Nuorin 13–17 v. 24,5 6,8 76 24,6 6,7 256
Yksinhuoltajat 50,3 20,4 79 51,8 21,6 196
Muut 25,0 7,5 232 26,5 7,7 795
Velallisuus            
On velkaa 25,0 7,1 1 533 24,8 6,5 3 678
Ei ole velkaa 21,4 7,9 998 20,6 7,6 1 594
Kaikki kotitaloudet            
Yhteensä 23,6 7,4 2 531 23,5 6,8 5 272
¹ Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla vaikeuksin tai suurin vaikeuksin.
² Käytettävissä olevat rahatulot.

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2009, 2. Toimeentulovaikeuksien esiintyvyys väestöryhmittäin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2009/01/tjt_2009_01_2010-12-29_kat_002_fi.html