Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Pääasiallinen tulolähde ja toimeentulovaikeudet

Kuvio 2 havainnollistaa kotitalouksien toimeentulovaikeuksien esiintymistä kotitalouden pääasiallisen tulolähteen eli kotitalouden bruttotulojen suurimman tuloerän mukaan. Tieto on esitetty lisäksi joko tuotannontekijätulojen tai saatujen tulonsiirtojen yksityiskohtaisemman luokituksen mukaan, jos ne ovat kotitalouden pääasiallinen tulolähde. Toimeentulovaikeudet olivat keskimääräistä yleisempiä pääasiallisena tulonaan tulonsiirtoja ja tulonsiirroista muita kuin ansioeläkkeitä saaneilla kotitalouksilla. Kotitalouksista, joiden pääasiallisena tulolähteenä oli kansaneläke, 39,8 prosentilla oli vaikeuksia kattaa tavanomaisia menojaan tuloillaan vuonna 2010. Pääasiallisena tulonaan muita sosiaaliturvaetuuksia saaneista kotitalouksista 50,5 prosentilla ja sosiaaliavustuksia saaneista kotitalouksista 65,0 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2010. Kotitalouksista, joiden pääasiallisena tulolähteenä olivat ansioeläkkeet, vajaa 22 prosenttia koki toimeentulovaikeuksia. Tuotannontekijätuloja, joko palkka- tai yrittäjätuloja pääasiallisena tulonaan saaneista kotitalouksista vain vähän harvempi, noin 21 prosenttia koki toimeentulovaikeuksia vuonna 2010.

Kuvio 2. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet pääasiallisen tulolähteen mukaan vuonna 2010, % kotitalouksista

 Kuvio 2. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet pääasiallisen tulolähteen mukaan vuonna 2010, % kotitalouksista

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2010, 2. Pääasiallinen tulolähde ja toimeentulovaikeudet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2010/01/tjt_2010_01_2011-12-29_kat_002_fi.html