Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet väestöryhmittäin

Toimeentulovaikeuksia on väestöryhmittäin yleisesti seuraavilla: pienituloiset kotitaloudet, tuloista suhteellisen suuren osan asumismenoja maksavat kotitaloudet, kotitaloudet, joissa viitehenkilön sosioekonominen asema on opiskelija, työtön tai muu ammatissa toimimaton lukuun ottamatta eläkeläisiä, elinvaiheeltaan yhden huoltajan perheet tai alle 65-vuotiaiden yhden henkilön kotitaloudet. Näissä kotitalouksissa toimeentulovaikeudet olivat huomattavasti yleisempiä kuin kotitalouksissa keskimäärin. Velallisuus oli toimeentulovaikeuksien taustalla vain hieman useammin kuin velattomilla kotitalouksilla. (Taulukko 1.)

Kotitalouden ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mukaan alimman tulokvintiiliryhmän kotitalouksista 19,3 ja toiseksi alimman tulokvintiiliryhmän kotitalouksista 10,6 prosentilla oli suurempia vaikeuksia kattaa tuloilla tavanomaisia menojaan vuonna 2010. Kun mukaan luetaan pienin vaikeuksin selviytyvät, kaikkiaan 44,3 prosentilla alimpaan ja 32,7 prosentilla toiseksi alimpaan tulokvintiiliryhmään kuuluvalla kotitaloudella oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2010. Keski- ja jopa suurempituloisemmissa kotitalouksissa koetut toimeentulo-ongelmat olivat huomattavasti harvinaisempia, ja ne liittyivät lähinnä pieniin vaikeuksiin toimeentulon riittävyydessä tavanomaisiin menoihin.

Toimeentulovaikeuksissa ovat keskimääräistä useammin yli viidenneksen nettomääräisiä asumismenoja (pl. saadut asumistuet) käytettävissä olevista rahatuloistaan maksavat kotitaloudet. Kotitalouksista, joilla nettomääräisten asumismenojen tulo-osuus oli 21–30 prosenttia, suurempia toimeentulovaikeuksia oli 12,6 prosentilla ja vaikeusasteeltaan pienet toimeentulovaikeudet mukaan lukien kaikkiaan 32,3 prosentilla vuonna 2010. Kotitalouksista, joilla nettomääräisten asumismenojen tulo-osuus oli 31–40 prosenttia, suurempia toimeentulovaikeuksia oli 17,7 prosentilla ja pienet toimeentulovaikeudet mukaan lukien kaikkiaan 43,6 prosentilla. Useimmin toimeentulovaikeuksissa olivat kotitaloudet, jotka käyttivät tuloistaan asumiseen yli 40 prosenttia. Näistä kotitalouksista 50,9 prosentilla tulot riittivät tavanomaisiin menoihin jonkinasteisin vaikeuksin. Suurempia toimeentulovaikeuksia oli 26,0 prosentilla ryhmän kotitalouksista.

Kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan opiskelijoiden, työttömien ja muiden ammatissa toimimattomien kotitaloudet kuuluvat selvästi muita useammin toimeentulovaikeuksissa oleviin. Opiskelijoiden kotitalouksista 48,0 prosentilla, työttömien kotitalouksista 62,1 prosentilla ja muiden ammatissa toimimattomien (pl. eläkeläiset) kotitalouksista 52,9 prosentilla oli vaikeuksia kattaa tuloilla tavanomaisia menojaan vuonna 2010. Vakava-asteisemmat vaikeudet ovat näille kotitalousryhmille ominaisia. Esimerkiksi opiskelijoiden kotitalouksista 22,9 prosentilla ja työttömien kotitalouksista 33,7 prosentilla oli suurempia vaikeuksia selviytyä menoistaan. Sosioekonomisen aseman mukaan toimeentulovaikeudet yleistyivät edellisvuodesta merkittävimmin juuri opiskelijoiden ryhmässä (kuvio 5).

Toimeentulovaikeudet ovat kotitalouden elinvaiheen mukaan yleisiä yhden huoltajan kotitalouksissa. Joka toisella (50,9 %) yhden huoltajan kotitaloudella oli jonkinasteisia vaikeuksia ja useammalla kuin joka viidennellä (22,3 %) yhden huoltajan kotitaloudella oli suurempia vaikeuksia kattaa tuloilla tavanomaisia menojaan vuonna 2010. Myös alle 65-vuotiaat yhden henkilön kotitaloudet erottuvat ryhmänä, jossa koetaan toimeentulovaikeuksia. 35–64-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksista toimeentulovaikeuksia oli kaikkiaan 34,3 prosentilla ja suurempia vaikeuksia 15,1 prosentilla vuonna 2010. Vastaavasti alle 35-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksista toimeentulovaikeuksia oli 31,6 prosentilla ja suurempia 14,7 prosentilla vuonna 2010.

Kuvio 5. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2003–2010, % kotitalouksista

 Kuvio 5. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2003–2010, % kotitalouksista

Kuvio 6. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2003–2010 (1 000 kotitaloutta)

 Kuvio 6. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2003–2010 (1 000 kotitaloutta)

Taulukko 1. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet väestöryhmittäin vuonna 2010, % kotitalouksista ja kotitalouksiin kuuluvista henkilöistä

  Kotitaloudet Henkilöt
Kotitalouden luokittelutiedot Toimeentulo- vaikeuksissa, % Suuremmissa vaikeuksissa, % 1) Lkm (1 000)    Toimeentulo- vaikeuksissa, % Suuremmissa vaikeuksissa, % 1) Lkm (1 000)   
Tulokvintiiliryhmä (rahatulot)            
I 44,3 19,3 655 47,0 20,2 1 059
II 32,7 10,6 498 33,1 9,6 1 059
III 20,8 4,4 461 22,0 4,4 1 059
IV 15,1 2,0 464 14,9 1,8 1 059
V 6,0 0,8 473 6,4 0,7 1 059
Asumismenot, % tuloista            
0–10 16,7 3,4 1 104 17,2 3,2 2 773
11–20 24,5 7,3 699 26,9 8,0 1 310
21–30 32,3 12,6 393 34,5 13,5 687
31–40 43,6 17,7 208 43,0 16,9 316
40– 50,9 26,0 147 50,6 23,9 208
Sosioekonominen asema            
Ylemmät toimihenkilöt 10,9 2,0 444 13,2 2,1 1 156
Alemmat toimihenkilöt 24,8 5,8 412 26,0 6,7 934
Työntekijät 26,5 6,6 447 27,6 6,5 1 088
Maatalousyrittäjät 23,0 5,1 37 25,0 3,8 114
Muut yrittäjät 19,9 5,1 147 20,3 4,7 390
Eläkeläiset 24,5 8,0 814 22,8 7,0 1 186
Opiskelijat 48,0 22,9 81 49,7 22,2 114
Työttömät 62,1 33,7 132 58,4 32,0 230
Muut 52,9 34,2 36 52,5 31,6 82
Elinvaihe            
Yhden hengen taloudet            
–34 vuotta 31,6 14,7 222 31,6 14,7 222
35–64 vuotta 34,3 15,1 442 34,3 15,1 442
65– vuotta 25,0 6,7 359 25,0 6,7 359
Lapsettomat parit            
–34 vuotta 22,6 5,4 177 22,6 5,4 354
–35–64 vuotta 15,0 3,1 361 15,0 3,1 722
65– vuotta 12,9 1,8 240 12,9 1,8 479
Parit, joilla lapsia            
-Kaikki lapset alle 7 v. 24,6 7,3 161 24,6 7,5 574
-Nuorin alle 7 v. 27,4 7,3 86 28,1 7,4 424
-Nuorin 7–12 v. 22,8 4,1 109 22,2 3,9 442
-Nuorin 13–17 v. 25,4 4,8 76 25,8 4,6 255
Yksinhuoltajat 50,9 22,3 76 50,8 23,7 196
Muut 26,6 8,5 242 26,9 7,9 824
Velallisuus            
On velkaa 26,1 7,6 1 511 25,8 6,9 3 640
Ei ole velkaa 24,3 9,4 1 040 22,2 8,4 1 655
Kaikki kotitaloudet            
Yhteensä 25,4 8,3 2 551 24,7 7,3 5 295
1) Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla vaikeuksin tai suurin vaikeuksin.

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2010, 4. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet väestöryhmittäin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2010/01/tjt_2010_01_2011-12-29_kat_004_fi.html